Telefon: 0224 220 84 24

Rulo Baskıda Hata Kaynakları Nelerdir?

Rakle seçimi ile ilgili hata kaynakları: rulo baskı tekniğinde baskı kalitesini etkileyen faktörlerin en başında, baskı silindirlerinin gravür kalitesi ve rakle gelmektedir.

a) Rakle ile baskı silindirleri arasındaki açı.

b) Rakle ağzının kalınlığı ve şekli.

c) Rakle üzerine tatbik edilen basınç baskı kalitesini etkiler.

Kumaş türüne, desen, baskı patının viskozitesine göre doğru rakle ayarı ve doğru raklenin seçimi gereklidir.

Örneğin;

- küçük kumaşlar ve geniş yüzeyli desenler için daha geniş ve basık bir rakle çatısı gereklidir.

- İnce kumaşlar ve komplike karışık desenler için daha kalın ağızlı rakleler kullanılmalıdır. Aynı zamanda baskı esnasında daha büyük rakle basıncı gerekmektedir.

- İnce kumaşlar ve küçük yüzeyli desenler için daha ince ağızlı raklelerin gravürler içine dalma eğilimi yüksektir. Bu nedenle, rakle açısı ve baskısı uygun tarzda ayarlanarak bu riziko önlenmelidir.

Boyaların ezilmesi ve boyaların kirlenmesi: rulo baskıda yaş üzerine yaş baskı söz konusudur. Her desen silindiri bütün yüzeyi ile büyük bir basınç altında kumaşa bastırıldığından, kumaşın birinci silindirden aldığı ve henüz yaş olan boya, bundan sonraki silindirin düz kısımları tarafından ezilmeyle karşı karşıya kalır.

Bu ezilme nedeni ile, boyanın bir kısmı ezen silindir üzerine bir zar gibi yapışırken, bir kısmı da kumaşın içine doğru bastırılır. Kalan kısmı da kumaşın yüzeyinde kalır. Böylece ilk baslan renk, sonraki desen silindiri sayısı kadar ezilmeye uğrar. Renk, ezilmemiş duruma göre %50’ye varan zayıflamalar gösterir.

Öte yandan, ezen silindir üzerine yapışan boya da, bu silindire ait tekneye taşınıp boya patını kirletir. Boya taşınmasının renk kirlenmesine etkisini azaltmak için, açık renkten koyu renge doğru bir sıra izlenir. Ancak, çok boya aktaran silindir açık renk, az boya aktaran silindir koyu renk basıyorsa, bu durumda koyu renk önce, açık renk sonra basılabilir.

Diğer iki önlem; kontra rakle ve su veya nişasta vali kullanmaktır. Kontra rakle kumaştan silindire geçip, orada bir zar şeklinde yapışan boyayı sıyırarak renk kirlenmesini önler. Su veya nişasta vali de, birbirini fazlaca bozacak boyaların birbiri ardından basılması zorunluluğu karşısında iki renk arasında konulan, düz grave edilmemiş silindirdir. Bunun teknesinde su veya sulu nişasta çözeltisi bulunur. Kirlendiği zaman yenilenir.

Baskı raklesinin çizilmesi: grave edilmiş bakır silindir üzerinde baskı sırasında oluşan ve bir ya da birkaç derin sayılabilecek çiziklere neden olan, önemli hasarlardır. Bu olay genellikle baskı patındaki elektrolitin başlangıçtaki kristalizasyonu ile ilgilidir.

Gravürlerin dolması: özellikle yüksek oranda çözünmeyen bileşikler içeren belirli bazı baskı patları, baskı silindirine grave edilmiş olan desenin aralıklarına sıkışma eğilimindedir. Bu durumda, baskı silindirleri, deseni kumaşa tam olarak aktaramaz. Böyle renklerde, baskı silindirlerinin her dönüşünde, oluklar tamamen doluncaya kadar, biraz daha az boya silindire aktarılacak ve basılan kumaş zayıf, etkisiz bir görünüme sahip olacaktır.

Bu tip boyarmadde patı ile çalışırken, desen silindirine pat aktarımında fırça kullanılır ve tahrik dişlisi yardımıyla mümkün olduğunca hızlı dönmesi sağlanır.
tekstilkutuphane.blogspot.com

1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.