Entema, Ar-Ge yatırımlarıyla büyüyor

Çorlu/Tekirdağ’da 1992 yılında tekstil sek­törüne yönelik çalışmalarına başlayan Entema, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yeni teknolojiler üretiyor.

Müşterilerinin talep ve önerilerini dikkate alarak üretimini şe­killendiren Entema, 20 yıllık deneyimiyle birçok ülkeye makine ihraç ediyor. Glo­bal piyasada en çok talep edilen özellik­lerden birisi olan; az enerji kullanımı ko­nusunda çalışmalarını hızlandıran firma, yüksek oranda çekmezlik ve yumuşaklık efektleri, yüksek üretim kapasiteleri, düşük enerji kullanımları, düşük bakım giderleri ve çevreye zarar vermeyen yönlerinin ya­nında işçi sağlığını koruma doğrultusunda makinelerinin gürültü seviyelerini de em­niyet sınırları içerisinde tutarak yenilikleri­ni çeşitlendiriyor. Ayrıca Entema; Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika, Asya ve Asya Pasifik ülkelerindeki etkinliği­ni de her dönem artırıyor.

Swell Soft ticari markası ile piyasaya sür­dükleri yeni makinelerinin, çalışma prensi­bi itibarı ile dünyada bir ilk olduğunu belir­ten Entema Makine Yetkilisi Ömer Gökcan, yeni projenin aslında kurutma makinele­rinden uzak olmayan, bununla beraber ilave bazı özelliklerle çalışan bir makine olduğunu ve farklı sektörlerde kullanım alanı bulduğunu belirtti. Projenin kurutma paralelinde, fakat dikey çalışan bir makine olduğunu söyleyen Gökcan, az alanda, az enerji kullanarak, kaliteli ve kapasiteli üre­timleri, çevreci bir anlayışla sağlayan yeni makinelerinin piyasada çabuk kabullenil­diğini dile getirdi. Proje hakkındaki açıkla­malarını sürdüren Gökcan, Swell Soft isimli yeni projelerinin esasında havlu, kadife gibi kumaşların terbiyesi için dizayn edildi­ğini, yurt içi ve yurtdışı patentlerinin alındı­ğını, ayrıca TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden de yararlandırıldığını belirtti.

Makinelerinde bulunan patentli dövme sisteminin büyük avantajlarının bulun­duğunu kaydeden Gökcan, “Makinemiz çoklu dövme sistemi sayesinde kumaşın hem önünden hem de arkasından veya istenilen tek tarafından, hav yönünde hali2veya tersi yönde, ayarla­nabilir şiddetlerde işleyebiliyor. Bu işlem bu güne kadar kullanılagelen klasik makinelerin erişemediği pro­ses kalite ve kapasitesini çok daha az enerji kullanarak sağlıyor. Maki­nemiz içerisinde ki hava sirkülasyonu da proses gereklerine göre istenilen sıcaklığa kadar ısıtılıp, istenirse sirkü­lasyon havasına buhar da verilebili­yor. Böylece eğer ürünümüz ıslaksa kuruyor veya kuru ise nemlendirili­yor, böylece yumuşatma prosesine katkı sağlanırken, farklı efektler de elde edilebiliyor. Aynı anda sirkülas­yon havası kabin içerisinde dövü­cülerin açığa çıkardığı üretim artığı tozları filtrelere taşıyor. İsteğe bağlı üretilen otomatik toz tahliye sistemide tozları makine dışına alıyor. Makinemi­zin kabin içi toz tutmayacak şekilde dizayn edilmiş olduğundan temizlik problemi de olmuyor. Bilgisayarlı olarak kontrol edilen makinemiz tek bir operatör tarafından ra­hatlıkla kullanılabiliyor” dedi.

MAKİNE FARKLI ALANLARDA KULLANILABİLİYOR

İlk prototip makineyi 2009 yılında ITM Fuarı’nda sergilediklerini vurgulayan Gök­can; “Gelen ziyaretçilerin önerileriyle, ma­kinemizin havlu ve kadifenin dışında ev tekstili, döşemelik kumaş, flok, halı ve batta­niye gibi sektörlerde de kullanılabileceğini anladık. Bu nedenle yeni Ar-Ge çalışmala­rıyla, makinenin bu alanlarda da kullanı­labilir olmasınıhalisağladık.2011 yılında ITMA / BARSELONA’da yeni model makineyi ziya­retçilerimizin görüşlerine sunduk ve halı için ilk ciddi temasları, hatta ön denemeleri bu fuarda yaparak, sonrasında aldığımız sipa­rişlerle 2012 yılı itibariyle yurt içinde ve yurt dışında halı terbiye makinesi tedarik süreci­ne de başladık” ifadesini kullandı.

Halı sektöründe uzun bir geçmişe sahip ol­madıklarını ancak kısa sürede, yurt içi ve yurt dışı üreticilerin takdirini kazandıklarını söyleyen Gökcan, başarılarını kanıtlama­dan önce katoloğa halı ibaresi koymadık­larının altını çizdi. Gökcan, halının tozu­nun ayıklanamayışının ihracat anlamında problem yarattığını ve bu problemin çö­zümüne Entema’nın yeni teknolojisiyle katkıda bulunmanın yanı sıra bilinen halı kalitesine de daha yumuşak tuşeler, daha canlı renkler ve daha hacimli halılar ile yeni bir boyut getirildiğini belirtirken, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve Swell Soft’un farklı versiyonlarının da önümüzde ki dönemlerde üreticilerin beğenisine su­nulacağı haberini verdi.

 

tekstilteknik.com