Telefon: 0224 220 84 24

 

LABORATUAR TESTLERİ
 
•     HASLIK TESTLERİ
 
•     FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ
 
 
 
HASLIK TESTLERİ
 
•      YIKAMA HASLIĞI
 
•      SU HASLIĞI
 
•      TER HASLIĞI
 
•      SÜRTME HASLIĞI
 
•      IŞIK HASLIĞI
 
•      IŞIKLI TER HASLIĞI
 
•      KLORLU SU HASLIĞI
 
•      DENİZ SUYU HASLIĞI
 
•      KURU TEMİZLEME HASLIĞI
 
•      BASKI DAYANIM TESTİ
 
•      YIKAMA SONRASI GÖRÜNÜM
 
 
 
YIKAMA HASLIĞI
(GYROWASH)
 
•     Bu test, kumaşların yıkama sonrası renk değişimlerini ve diğer kumaşları kirletmesini belirlemek amacıyla yapılır.
 
YIKAMA HASLIĞI
(GYROWASH)
 
SU HASLIĞI
(PERSPIROMETER)
 
•     Kumaşların ıslak halde kalmaları sonucu gösterebilecekleri renk değişimlerini ve başka ürünleri kirletmelerini belirlemek amacıyla yapılır.
 
ETÜV
 
TER HASLIĞI (PERSPIROMETER)
 
•     İnsan vücudundaki terleme sonucunda kumaşlarda oluşabilecek renk değişimi ve başka ürünleri kirletmesini belirlemek amacıyla yapılır.
 
SÜRTME HASLIĞI
 
•     Kumaşların sürtme ile başka ürünleri ne kadar kirlettiğini belirlemek amacıyla yapılır.
 
IŞIK HASLIĞI
 
•     Gün ışığının kumaş üstündeki olumsuz etkisini tespit etmek amacıyla yapılır.
 
IŞIKLI TER HASLIĞI
 
•     Bu test, boyalı ve/veya baskılı kumaşların terleme ve ışığın birlikte bulunduğu ortamda, renk haslığının belirlenmesi amacıyla yapılıdır.
 
KLORLU SU HASLIĞI
 
•     Havuz suyunda bulunan maddelerin kumaşın rengine verebileceği zararların değerlendirilebilmesi amacıyla yapılır.
 
DENİZ SUYU HASLIĞI
 
•     Kumaşların deniz suyu ile temaslarında gösterebilecekleri renk değişimini ve kirletmeleri belirlemek amacıyla yapılır. 
 
FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ
 
•      BOYUTSAL DEĞİŞİM
 
•      KOPMA MUKAVEMETİ
 
•      YIRTILMA MUKAVEMETİ
 
•      DİKİŞ KAYMASI
 
•      AŞINMA MUKAVEMETİ
 
•      PILLING (BONCUKLAŞMA)
 
•      PAÇA DÖNMESİ
 
 
 
•      PATLAMA MUKAVEMETİ
 
•      KADİFEDE TÜY DÖKME
 
•      KALICI UZAMA
 
•      KURU TEMİZLEME ÇEKMEZLİĞİ
 
•      SU İTİCİLİĞİ
 
•      SU GEÇMEZLİK
 
•      GRAMAJ TESPİTİ
 
BOYUTSAL DEĞİŞİM
 
•     Kumaşların yıkamaya karşı boyut sabitliğinin ölçülmesi amacıyla yapılır.
 
KOPMA MUKAVEMETİ
 
•     Dokunmuş kumaşların kopma mukavemetini belirlemek amacıyla yapılır.
 
YIRTILMA MUKAVEMETİ
 
•     Kumaştaki bir kesitten başlayarak kumaşı yırtmak için gereken kuvveti belirlemek. Bu test sadece dokunmuş kumaşlar içindir. 
 
DİKİŞ KAYMASI
 
•     Sürekli bir güç altına yerleştirilmiş kayan ya da yırtılan dikişin direncinin belirlenmesi. 
 
AŞINMA MUKAVEMETİ
 
•     Belirli bir basınç altında referans bir kumaş kullanılarak aşındırılmış dokuma ya da örme kumaşların aşınma mukavemetlerinin belirlenmesi. 
 
PILLING (BONCUKLAŞMA)
 
•     Ürünlerin kullanım esnasında oluşabilecek tüylenme probleminin şiddetini ölçmek amacıyla yapılır
 
PAÇA DÖNMESİ
 
•     Kumaşta özellikle yıkama sonrası ortaya çıkabilecek olan deformasyonun paça dönmesinin  tespiti 
 
KADİFEDE TÜY DÖKME
 
•     Kadife kumaşların kullanım sonrasında hav kayıplarının önceden belirlenmesi amacıyla yapılır.
 
KALICI UZAMA
 
•     Bu test esnek dokunmuş kumaşların, sabit yük altındaki kalıcı uzamalarını ölçmek amacıyla yapılır. 
 
PATLAMA MUKAVEMETİ
 
•     Kumaşın patlama mukavemetinin tespiti 
 
DEĞERLENDİRME KABİNİ (KARANLIK ODA)
 
•     Yapılan testlerin değerlendirmelerinin yapıldığı, içerisi griye boyanmış karanlık odadır.
 
GRAMAJ TESTİ
 
•     Kumaşların gramajının tespiti için yapılır.
tekslab.itu.edu
1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.