Telefon: 0224 220 84 24

 

GRAFİK ALANI

GRAFİKSEL YORUMLAR

STİLİZASYON YÖNTEMİ

Grafik Sanatlar

Grafik sözcüğü Yunanca’da yazmak, çizmek, işaret, desen anlamına gelen GRAFİKOS ya da GRAPHEİN sözcüğünden türetilmiştir. Grafik Sanatlar: Görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak izleyiciyi etkilemek, izleyiciye belirli bir bildiri iletmek amacıyla oluşturulmuş her türlü tasarımı kapsayan bir sanat dalıdır. Grafik sanatını öteki sanat dallarından ayıran önemli bir özellik, yapılan bir işin baskı için tasarlanmış olmasıdır. Afiş, amblem, logo, ilan, broşür, etiket, kitap basma, resimleme, süsleme ciltleme, tipografi, kart, kutu ve ambalaj tasarımları, çeşitli reklamcılık ve sanayi tasarım ürünlerinin tümü grafik sanatlarının konusudur. Çok geniş bir alanı kapsayan bu sanat dalı temelde güzel sanatların uygulamalı sanatlarda ve yeni teknolojilerle buluştuğu bir akımdır. Bir başka deyişle grafik sanatlar teknolojik olanakları kullanarak görsel öğelerden bir iletişim dili yaratır. 15. ve 16.yy’da geliştirilen oyma baskı tekniği ile yapılmış ürünler bilinen ilk grafik tasarım örnekleridir. 18. yy’da geliştirilen litografi (taş baskı) tekniği grafik işlerine yeni bir boyut kazandırdıysa da bugün bildiğimiz anlamdaki grafik sanatların doğuşu 19. yy’ın sonlarına rastlar. Grafik sanatlar başlangıcından günümüze kadar ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmelerden en çok etkilenmiş sanat dallarından biridir.

 

Tanımlar

Özgün: Nitelikleri yönünden benzerlerinden ayrı ve üstün örnek yapıt.

Orijinal: Bir sanatsal ürünün doğrudan doğruya sanatçının elinden çıkış biçimi.

Üslup: Bir sanatçının kendine özgü biçimlendirme ve tasarım anlayışı.

Her sanatçının konu veya teknik olarak farklı üslupları vardır. Bu farklılık sanatçının imzasını oluşturur diyebiliriz yani bir esere baktığımızda imzasını görmeden hangi sanatçıya ait olduğunu bilmemiz gibi.

Grafik resim: Çizgi veren araçlarla (kalem, uç, pastel, fırça vb.) ya da boyama araçlarıyla (fırça, püskürtme, pastel, keçe kalem vb.) kâğıt üzerine çizilerek ya da boyanarak yapılan özgün resimler, resim sanatının özgün resim türünü meydana getirirler

Baskı resim: Çeşitli araç ve malzeme ile doğrudan ya da kalıplar yapma yolu ile kâğıda ya da benzeri malzeme üzerine yapılıp basılan resimlere denir.

Betimleme: Doğadaki ya da sanatçının hayalindeki varlıkların ve gerçekliklerin sanat yapıtında yeniden üretilmiş biçimi.

Stilize: Herhangi bir objenin karakterini bozmadan yalınlaştırarak ya da ilave yapılarak süsleyici, şematik biçime getirilmiş durumu.

Stilizasyon (Üsluplaştırma): Bir grafik tasarım çalışmasında ya da herhangi bir amaca uygun çalışmada objenin benzerlerinden ayrılan biçim özellikleri bozulmadan şematikleştirilip yalınlaştırılarak betimlenmesidir.

 

Stilizasyon Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar:

      Stilizesi yapılacak objeyi tüm özellikleriyle görebilmek amacıyla objenin etüdünün yapılması önerilir.

Stilize yaparken objenin yapısal özellikleri bozulmamalı, Stilize edilen obje biçimiyle tanınabilmelidir.

   Stilizasyonda abartılı yorumlara gidilmemelidir. Aşağıdaki resimde ilk üç çizimde yorum yapılırken abartıdan uzak, salyangozun karakteristik özelliği vurgulanmıştır. Diğer çizimlerde salyangozun formunda abartılı yorumlara gidilmiştir.

 

        Objenin yapısal özelliklerini bozmadan oranlarında büyültme ve küçültme yapılabilir.

Örneğin bir çiçeğin stilizesinde çiçek olduğundan fazla büyük yaprak çok küçük tutulmamalıdır.

Objenin karakterini bozmayacak ayrıntıları azaltılarak sadeleştirilmelidir.

 

Stilize desen

Obje yüzeyindeki çizgilerden, bölünmelerden ve dokusundan yola çıkarak çizgisel, lekesel yorumlar oluşturulmalıdır.

Sadeleştirmede uygulanacak tekniğin özellikleri dikkate alınmalıdır. Örneğin çizgisel yorumlamada suluboya kullanılmaz. (Her çizgi ya da biçim her tekniğe uygun değildir.) Stilize edilmiş çalışmayı renklendirirken objenin kendi renklerinden yola çıkılabileceği gibi serbest renk uygulaması da yapılabilir.

 

Tasarlanacak yüzeyin özelliklerine uygun malzeme seçimi yapılmalıdır.

Stilizasyon Yöntemiyle Yapılmış Örnek Çalışmalar

Dekoratif Amaçlı Stilizasyon

Grafik Resim ve İletişim Alanında Stilizasyon

teknolojikarastirmalar.com

1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.