Telefon: 0224 220 84 24

1. Adet vesikalık fotoğraf
2. Sağlık Raporu
3. İkametgah İlmühaberi
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Adli Sicil Kaydı
6. Diploma fotokopisi
7. Sigorta Kartı fotokopisi (Önlü-arkalı)
8. Tasarrufu Teşvik Kartı fotokopisi
9. Daha önce sigortalı olarak çalışılan iş yerlerinde Tasarruf Kesintisi yapılmış ise yapılan
10. kesintiyi gösterir "İşyeri Değişikliğinde Düzenlenecek Tasarrufu Teşvik Bildirim Belgesi"
11. Yıl içinde ödenen kümü latif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı
12. Vergi Numarası 
13. Kan Grubu Kartı
14. Evli Personelin evlilik cüzdanı fotokopisi (Eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri)
15. Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler
16. Varsa daha önceki işyerinden alınan bonservis
17. İş Başvuru formu, Referansları ve CV" si
18. İş Kanunu gereği hizmet akdi
19. Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor.
20. Özel indirim dilekçesi,
21. Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,
22. Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı,
23. Sakat işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı,
24. Eski hükümlü ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,
25. Terör mağduru ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,
26. Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
27. Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
28. Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,
29. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.
30. Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
31. Sözleşmesi iş kanununun 17 ve 29. maddesine göre fesh edilen işçiye; aynı nitelikte personel ihtiyacı durumunda gönderilen davet yazısı,
32. İşçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar,
33. İşten ayrılan işçi için İş Kur"a verilen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)
34. Çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi (Form2) - ( En yakın mülki Amirliğe verilmek üzere)
35. İşçi bildirim belgesi (Ek1- Ek2)
36. İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar, bulunmalıdır.

1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.