Telefon: 0224 220 84 24

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK ANALİZİ VE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 2013 253 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK  ANALİZİ VE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMA  Orhan ŞAHİN   I.Giriş Yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda, işletmelerin kaliteli ürünler  üretmesi başarılı olmalarında etken bir faktör&u...

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ VE KONTROL GRAFİKLERİNİN MALATYADAKİ BİR TEKSTİL (İPLİK DOKUMA) İŞLETMESİNDE BOBİN SARIM KONTROLÜNE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ VE KONTROL GRAFİKLERİNİN MALATYADAKİ BİR  TEKSTİL (İPLİK DOKUMA) İŞLETMESİNDE BOBİN  SARIM KONTROLÜNE UYGULANMASI  Sait PATIR∗   1. Kuramsal Çerçeve  İstatistiksel Proses Kontrolü, bir prosesi sürekli denetleme ve prosesteki  değişkenliği kontrol altına almada kullanıla...

FARKLI BİTİM (APRE) İŞLEMLERİNİN KUMAŞ RENGİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE UYGUN TAHMİN MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  1. GİRİŞ Günümüzde moda artık stillerden, kalıplardan çok, müşteri ve kullanıcılarda  albeni yaratacak, ürünün katma değerini artıracak, pazarını genişletecek renk olgusu  ile şekillenmektedir. Bu nedenle renk artık işletmelerden, mağaza vitrinlerine kadar  tekstilin her kademesinde vazgeçilmez bir kavramdır.&nbs...
Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve  İstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve İstatistiksel Modellemesinin Yapılması

1. GİRİŞ Günümüzde işletmeler verimli ve etken bir yapıya kavuşmak için kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak  zorundadırlar. Verimlilik oldukça geniş bir kavram olup, işletme düzeyinde incelenmesi; amaç ve  görevlerin belirlenmesini, üretim kaynaklarının sağlanmasını, bunların kullanımına ilişkin tüm yönetim Senol M.F...
Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü  Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

  1. GİRİŞ Özlü iplik eğirme, bir filamentin (genellikle gerilim altında elastik bir filament) etrafına kesikli liflerin bir  kabuk gibi kaplanmasıyla yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır. Öz, ipliğe mukavemet kazandırmak,  esnekliğini arttırmak veya merkezde daha ucuz bir materyal kullanarak ipliğin fiyatını düşürmek gibi çok  &c...
Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor İpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor İpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi

  1. GİRİŞ Örme kumaşların en önemli avantajı kullanım rahatlığı ve kullanım sonrasında görünümlerinin  bozulmamasıdır. Örme kumaşları oluşturan ilmek yapıları kumaşın esneme ve geri toplanma dayanımında  önemli rol oynar. Fakat bu ilmek yapılarındaki dengesizlik may dönmesi adı verilen örgü kumaş hatasına  yol a&...
Yara Örtüleri

Yara Örtüleri

  1. GiriŞ Medikal tekstiller teknik tekstiller endüstrisinin giderek büyüyen önemli bir alanıdır. Belirli ihtiyaçları  karşılamak için dizayn edilmiş tekstil materyal ve ürünleri; dayanıklılık, esneklik ve bazen de nem ve  hava geçirgenliği gibi özelliklerin istendiği medikal ve cerrahi uygulamalarda kullanım potan...
Poliester Liflerinin Dispers Boyarmaddelerle Boyanması Sırasında Kullanılan Yardımcı Maddeler

Poliester Liflerinin Dispers Boyarmaddelerle Boyanması Sırasında Kullanılan Yardımcı Maddeler

  1. GiriŞ Genel olarak bir dialkol ile bir dikarboksilik asidin kondenzasyonu sonucu elde edilen uzun zincirli  polimere poliester adı verilmektedir. Liflerin eldesi basit olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir [1];  n HO-(CH2)X-OH + n HOOC-(CH2)y-COOH [-O-(CH2)X-O-CO-(CH2)y-CO-]n Poliester (PES) liflerinin normal şartlar altında boyanması zordur. Ç&uu...
150 - 160 arası gösteriliyor (352 gönderiden)