Telefon: 0224 220 84 24

İplik işletmelerine Yalın Yaklaşım

  1. GiriŞ Sürdürülebilir rekabet ortamında var olabilmek için şirketlerin özellikle kalite, maliyet ve sevkiyatlarını  iyileştirmesi gerekmektedir. Yalın düşüncenin temel amacı, israflardan arındırılmış mükemmel  proseslerin etkinlik ve verimlilik analizlerini yaparak, maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye&nb...
Dolgu Lifleri

Dolgu Lifleri

  1. GİRİŞ Dolgu lifleri, düşük ağırlıkta, yüksek ısı izolasyonuna, ölçülü hava geçirgenliğine ve iyi bir hacimlilik elastikiyetine  sahip, hacimli dokusuz yüzeyler elde edilmesini sağlayan liflerdir (1). Dolgu lifleri, yatak, yorgan, yastık ve uyku  tulumu dolguları, anorak, vatkalı pardösü, sabahlık, spor g...
Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen  Biyopolimer Nanoliflerin İlaç Salınım Sistemleri,  Yara Örtüsü ve Doku İskelesi Olarak Kullanımları

Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin İlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku İskelesi Olarak Kullanımları

  1. GİRİŞ Polimerlerden elde edilen liflerin çapları mikrometrelerden nanometrelere düştüğünde farklı  karakteristikler ortaya çıkmaktadır. Yüksek yüzey alan/ hacim oranı, geliştirilmiş yüzey özellikleri,  bilinen herhangi bir materyal formuna göre daha iyi mekanik performans gibi özellikler bunlardan  b...
İçi Boş İplikler ve Üretim Yöntemleri

İçi Boş İplikler ve Üretim Yöntemleri

  1. GİRİŞ Tekstil endüstrisinde yeni ürünlerin elde edilebilmesi amacıyla, çeşitli lifler kullanılarak değişik  tekniklerle farklı yapılarda ipliklerin üretilmesine yönelik pek çok çalışma yürütülmektedir. Özellikle  1980’li yıllardan sonra lif çeşitliliğindeki artışlar sonucu tekstilde hamma...
Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve  İstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve İstatistiksel Modellemesinin Yapılması

1. GİRİŞ Günümüzde işletmeler verimli ve etken bir yapıya kavuşmak için kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar. Verimlilik oldukça geniş bir kavram olup, işletme düzeyinde incelenmesi; amaç ve görevlerin belirlenmesini, üretim kaynaklarının sağlanmasını, bunların kullanımına ilişkin tüm yönetim Senol M.F., Yaman N., T&uum...
Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü  Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

  1. GİRİŞ Özlü iplik eğirme, bir filamentin (genellikle gerilim altında elastik bir filament) etrafına kesikli liflerin bir  kabuk gibi kaplanmasıyla yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır. Öz, ipliğe mukavemet kazandırmak,  esnekliğini arttırmak veya merkezde daha ucuz bir materyal kullanarak ipliğin fiyatını düşürmek gibi çok  &c...
150 - 160 arası gösteriliyor (340 gönderiden)