Telefon: 0224 220 84 24

GÖRÜNTÜ ANALİZİ YAKLAŞIMI İLE DİKİŞ BÜZÜLMESİ ÖLÇÜMÜ

  1. GİRİŞ Konfeksiyon endüstrisinde giysi üretimi sırasında, dikiş alanında en sık rastlanan ve en çok sorun yaratan konu dikiş büzülmesidir.  Dikiş büzülmesi, düz bir kumaş üzerinde dikiş hattı boyunca oluşmuş dalgalı görünümdür.  Daha geniş anlamda ele alınırsa; giysinin iki parçasını birbir...

Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı

  1.GİRİŞ  Günümüzde ekonomik ve rahat olması dolayısıyla tercih edilen bir kumaş haline gelen denim, ilk kez 19. yüzyılın ortasında üretilmiştir. Amerika’da önceleri köylü ve işçilerin giydiği bir pantolon çeşidi olan denim ya  da yaygın kullanım adıyla blue-jean, II. Dünya Savaşı sırasında tüm dü...

Atmosferik Plazma İşlemi Kullanılarak Poliamid Kumaşların Özelliklerinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

  1. GiriŞ  Tekstil endüstrisinde liften kumaşa kadar tüm işlem aşamalarında atık su yükünün ve su tüketiminin  azaltılmasına ilişkin kaygılar ışığında, yeni su kullanılmayan veya az su kullanımlarının söz konusu  olduğu işlemlere ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Tekstil materyallerinde yaş işlemlere alternatif olarak&nbs...

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK ANALİZİ VE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 2013 253 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK  ANALİZİ VE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMA  Orhan ŞAHİN   I.Giriş Yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda, işletmelerin kaliteli ürünler  üretmesi başarılı olmalarında etken bir faktör&u...

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ VE KONTROL GRAFİKLERİNİN MALATYADAKİ BİR TEKSTİL (İPLİK DOKUMA) İŞLETMESİNDE BOBİN SARIM KONTROLÜNE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ VE KONTROL GRAFİKLERİNİN MALATYADAKİ BİR  TEKSTİL (İPLİK DOKUMA) İŞLETMESİNDE BOBİN  SARIM KONTROLÜNE UYGULANMASI  Sait PATIR∗   1. Kuramsal Çerçeve  İstatistiksel Proses Kontrolü, bir prosesi sürekli denetleme ve prosesteki  değişkenliği kontrol altına almada kullanıla...

FARKLI BİTİM (APRE) İŞLEMLERİNİN KUMAŞ RENGİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE UYGUN TAHMİN MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  1. GİRİŞ Günümüzde moda artık stillerden, kalıplardan çok, müşteri ve kullanıcılarda  albeni yaratacak, ürünün katma değerini artıracak, pazarını genişletecek renk olgusu  ile şekillenmektedir. Bu nedenle renk artık işletmelerden, mağaza vitrinlerine kadar  tekstilin her kademesinde vazgeçilmez bir kavramdır.&nbs...
Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve  İstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve İstatistiksel Modellemesinin Yapılması

1. GİRİŞ Günümüzde işletmeler verimli ve etken bir yapıya kavuşmak için kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak  zorundadırlar. Verimlilik oldukça geniş bir kavram olup, işletme düzeyinde incelenmesi; amaç ve  görevlerin belirlenmesini, üretim kaynaklarının sağlanmasını, bunların kullanımına ilişkin tüm yönetim Senol M.F...
Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü  Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

  1. GİRİŞ Özlü iplik eğirme, bir filamentin (genellikle gerilim altında elastik bir filament) etrafına kesikli liflerin bir  kabuk gibi kaplanmasıyla yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır. Öz, ipliğe mukavemet kazandırmak,  esnekliğini arttırmak veya merkezde daha ucuz bir materyal kullanarak ipliğin fiyatını düşürmek gibi çok  &c...
150 - 160 arası gösteriliyor (356 gönderiden)