Telefon: 0224 220 84 24
Yara Örtüleri

Yara Örtüleri

  1. GiriŞ Medikal tekstiller teknik tekstiller endüstrisinin giderek büyüyen önemli bir alanıdır. Belirli ihtiyaçları  karşılamak için dizayn edilmiş tekstil materyal ve ürünleri; dayanıklılık, esneklik ve bazen de nem ve  hava geçirgenliği gibi özelliklerin istendiği medikal ve cerrahi uygulamalarda kullanım potan...
Poliester Liflerinin Dispers Boyarmaddelerle Boyanması Sırasında Kullanılan Yardımcı Maddeler

Poliester Liflerinin Dispers Boyarmaddelerle Boyanması Sırasında Kullanılan Yardımcı Maddeler

  1. GiriŞ Genel olarak bir dialkol ile bir dikarboksilik asidin kondenzasyonu sonucu elde edilen uzun zincirli  polimere poliester adı verilmektedir. Liflerin eldesi basit olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir [1];  n HO-(CH2)X-OH + n HOOC-(CH2)y-COOH [-O-(CH2)X-O-CO-(CH2)y-CO-]n Poliester (PES) liflerinin normal şartlar altında boyanması zordur. Ç&uu...
Murata Vortex Spinner (MVS) iplik Eğirme Sisteminde  Elde edilen ipliğin Yapısı ve iplik Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Murata Vortex Spinner (MVS) iplik Eğirme Sisteminde Elde edilen ipliğin Yapısı ve iplik Özelliklerini Etkileyen Faktörler

  1. GiriŞ Yüksek üretim hızı, işlem basamaklarının azaltılması, gerekli personel sayısı ile yer ihtiyacındaki azalma,  otomasyon olanaklarının nispeten daha fazla ve daha kolay uygulanabilir olması gibi avantajlar sağlayan  yeni iplikçilik sistemleri arasında, hava jetli iplik üretim sisteminin en son versiyonu olarak Murata firmasının geliştird...

Alpaka Lifleri

  1. Giriş Ticarette “Alpaka Yünü” diye anılan tekstil endüstrisinde özel bir yer işgal eden alpaka lifleri, Lama  ailesine mensup olan Alpaka (Lama pacos)’dan elde edilmektedir. Alpakalar Güney Amerika’nın batı  kıyılarında uzanan And dağlarının 3000 m. yüksekliğinden başlayıp sarp bölgelerine kadar ç...

İplik işletmelerine Yalın Yaklaşım

  1. GiriŞ Sürdürülebilir rekabet ortamında var olabilmek için şirketlerin özellikle kalite, maliyet ve sevkiyatlarını  iyileştirmesi gerekmektedir. Yalın düşüncenin temel amacı, israflardan arındırılmış mükemmel  proseslerin etkinlik ve verimlilik analizlerini yaparak, maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye&nb...
Dolgu Lifleri

Dolgu Lifleri

  1. GİRİŞ Dolgu lifleri, düşük ağırlıkta, yüksek ısı izolasyonuna, ölçülü hava geçirgenliğine ve iyi bir hacimlilik elastikiyetine  sahip, hacimli dokusuz yüzeyler elde edilmesini sağlayan liflerdir (1). Dolgu lifleri, yatak, yorgan, yastık ve uyku  tulumu dolguları, anorak, vatkalı pardösü, sabahlık, spor g...
150 - 160 arası gösteriliyor (345 gönderiden)