Telefon: 0224 220 84 24

 

Tekstilde Sentetik Polimer Liflerinin Özellikleri

Sentetik polimer lifleri hakkında kısa ve öz bilgiler vermem için bu yazıyı hazırladım. Poliamid, poliester, akrilik ve polipropilen liflerinin üretimi, özellikleri, kullanım alanlarına bir göz atalım isterseniz.

Poliamid

Eriyikten üretim tekniği ile filament haline getirilen poliamid liflerinin mukavemetleri ve aşınma dayanımları yüksek, kırışıklık tutmama özellikleri iyi ve nem absorbsiyonları düşüktür. Poliamid lifleri termoplastik olduklarından life ısıl işlem ile boyutsal kararlılık kazandırılabilmektedir. Isıl işlem uygulanarak poliamid lifinden yapılmış olan kumaşlara kalıcı şekiller verilebilmektedir.

Poliester

Petrol endüstrisinden temin edilen polietilen terefitalatın (PET) uzama direnci iyidir, kırışmaz ve boyutsal olarak kararlılık gösterir. Aşınmaya karşı dayanımları iyidir ancak karışımlarda kullanıldıkları taktirde boncuklaşma eğilimindedirler. Termoplastik olan bu lifler düşük miktarda nem alırlar.

Akrilik

Petrol endüstrisinin bir ürünüdür ve ağırlık olarak en az %85 akrilonitril üniteleri içerir. Bu gruptaki liflerin genel özellikleri dolgun, sıcak ve yumuşak bir tutuma sahip olmaları ve özellikle örme yapılarında kırışmamaları olup, yüne benzer özellikler sergilerler. Akrilik ürünlerin görünüm, tutum ve estetik özellikleri, liflerin incelik ve kesit şekillerinin değiştirilmesi, yüksek hacimli ipliklerin kullanılması , yün, moher ve pamuk gibi doğal liflerle karışımlarının yapılması ile çeşitlenir.

Polipropilen

Ham petrolün rafine edilmesi sırasında açığa çıkan veya doğal gazın bir bileşeni olan propilenin polimerizasyonu ile üretilir. Düşük erime sıcaklığına sahip olan bu lif aynı zamanda tekstil lifleri arasında en düşük yoğunluğa sahiptir ve bu yüzden ağırlığına göre örtücülüğü iyidir. Kırışmaz ve tuşesi yumuşaktır. Alev alma özellikleri vardır ancak %100 polipropilen kendi kendini söndürebilir. Diğer taraftan yanıcılığı diğer yanıcı liflerle karıştırıldığında daha da artar. Kimyasal dayanımı iyidir ancak kuru temizleme için uygun değildir. Polipropilen leke ve kirleri kolayca bırakır ama yağları tutma eğilimindedir. Kullanım alanları arasında halı havı, halı altlığı ve dokusuz yüzeyler yer almaktadır.

megep.meb.gov.