Telefon: 0224 220 84 24

 

I. Doğal Lifler

 

II. Kimyasal (Yapma) Lifler

 

A.

Bitkisel Lifler

1.

Tohum Lifleri: Pamuk v.b.

 

2.

Sak Lifleri: Keten, kenevir, v.b.

 

3.

Yaprak lifleri: Sisal, abaka, v.b.

 

4.

Meyve lifleri: Kapok, hindistan cevizi v.b.

B.

Hayvansal Lifler

 

1.

Deri Lifleri:

 

a.

Yün (Koyun) Lifleri

 

b.

Spesiyal Lifler

 

- Keçi soyuna ait hayvanlardan elde edilenler: Tiftik, kaşmir, v.b.

 

- Deve soyuna ait hayvanlardan ele edilenler: Deve, alpaka, v.b.

 

- Tavşan soyuna ait hayvanlardan elde edilenler: Angora

 

- Diğerleri

 

c.

Kıllar

 

2.

Salgı Lifleri:

 

a.

İpek

 

b.

Yabani ipek

 

c.

Diğerleri

C.

Madensel Lifler

 

a.

Asbest

 

A.

Rejenere Lifler

 

1.

Selülozik rejenere Lifler

 

a.

Viskoz lifleri

 

b.

Selüloz nitrat lifleri

 

c.

Bakır amonyum lifleri

 

d.

Selüloz asetat lifleri

 

- Sekonder selüloz lifleri

 

- Triasetat lifleri

 

2.

Proteinik Rejenere lifler

 

a.

Hayvansal proteinik rejenere lifleri

 

- Kazein lifleri

 

b.

Bitkisel proteinik rejenere lifler

 

- Mısır proteini lifleri

 

- Yer fıstığı proteini lifler

 

- Soya fasulyesi proteini lifleri

 

3.

Madensel rejenere lifler

 

a.

Cam lifleri

 

b.

Seramik lifleri

 

c.

Diğerleri

 

4.

Diğer rejenere lifler

 

a.

Aljinat lifleri

 

b.

Kauçuk lifleri

 

c.

Diğerleri

B.

Sentetik Lifler

 

1.

Poliamid Lifleri

 

a.

Naylon 6.6 Lifleri

 

b.

Naylon 6 Lifleri

 

c.

Naylon 11 Lifleri

 

d.

Naylon 6.10 Lifleri

 

e.

Aromatik polyamid Lifleri

 

f.

Diğerleri

 

2.

Poliester lifleri

 

a.

Polietilen teraftalat (PET) lifleri

 

b.

Poli 1.4 siklohegzilen dimetil teraftalat (PCDT) lifleri

 

3.

Polivinil türevi lifler

 

a.

Poliakrilonitril lifleri

 

- Akrilik lifler

 

- Modakrilik lifler

 

b.

Polivinilklorit (PVC) lifleri

 

c.

Polivinildenklorit lifleri

 

d.

Polivinildendinitril lifleri

 

e.

Polivinilalkol lifleri (PVA)

 

f.

Polistren lifleri

 

g.

Diğerleri

 

4.

Poliolefin lifleri

 

a.

Polipropilen lifleri (PP)

 

b.

Polietilen lifleri

 

5.

Poliüretan lifleri

iplikonline.com

 

1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.