Telefon: 0224 220 84 24

 

 Tasarım Süreci 
Giysi üretiminde tasarım süreci giysinin kalite karakteristiklerinin, spesifik 
değerlerinin ve kabul değerlerinin belirlenmesi aşamasıdır. 
Giysi tasarım sürecinin aşamalarını şematik olarak şekil 2.1’deki gibi açıklamak 
mümkündür. 
Şekil 2.1’ deki giysi tasarım süreci şeması incelendiğinde üç ana aşama ortaya 
çıkmaktadır. 
¾ Model Tasarımı
¾ Kalıp Tasarımı
¾ Üretim 
 
 Model Tasarımı
Giysi tasarım sürecinin birinci aşamasını oluşturmaktadır. Model tasarımında 
üretilmesi planlanan giysiye yönelik yeni fikirlerin oluşması uzunca bir süreyi 
kapsamaktadır. Giysi üreten firmaların; satış politikaları, üretim maliyetleri, makine parkları, 
üretim yöntemleri, tasarlama yöntemleri, yeni teknoloji kullanma eğilimleri, gelecekteki 
planları, kalite kontrol teknikleri ile ilgili bilgiler elde edilir. Esin kaynaklarına yönelik moda 
eğilimleri, geleceğe yönelik bakış açıları ve ipuçları veren yayınlar, renk panoları, kumaş
panoları, moda panoları, tasarımlara yönelik çalışmalar, periyodik giysi modelleri, filmler, 
moda gösterileri ve müzeler ile ilgili bilgiler elde edilir, doküman hazırlanır. Pazarlamaya 
yönelik, üretilecek giysinin tüketici profili için gerekli bilgi (yaş, cinsiyet, boyutlar, sosyal ve 
ekonomik düzeyi, fiyat ve kalite beklentileri, estetik tercihleri ), genel moda gelişmelerine 
uygunluk, fiyat düzeyi, sezonun eğilimi, pazarlama teknikleri, vitrin düzenleme teknikleri, 
siparişlerin düzenliliği, genel görünüm-estetik, satış imajı, moda gösteri yöntemleri ve genel 
etki ile ilgili bilgiler elde edilir. Elde edilmiş bilgilerin tamamı model tasarım için bir işletme 
ise AR-GE biriminde, bir tasarımcının özgün ya da bireysel çalışması ise kendisinde analiz 
edilmek üzere birleştirilir. AR-GE birimi firma içinden üst düzey yöneticilerin ve çalışan 
elemanların fikirlerini de alarak diğer bilgilerle birlikte değerlendirir, tasarım / modelhane 
birimlerine gönderir. İster büyük ister küçük olsun her firmanın bir model/tasarım bölümü/ 
odası vardır.Tüm tasarlama süreci burada başlar. Burada görevli tasarımcılar tüketici 
tercihleri doğrultusunda giysi hazırlamakla sorumludurlar. Bu birim ya da odada bir araya 
getirilen bilgiler, işletme politikaları, mevcut pazarlama, üretim, finasman, iş gücü, teknoloji, 
makine araç gereçler, tüketici tercihleri göz önüne alınarak model tasarımı yapılır.Tasarımı
yapılan modeller incelenir. İnceleme sonucunda elde kalan model tasarımları tekrar tarafsız 
bir şekilde analiz edilir. Kabul edilen model tasarımlarının ön tasarımları hazırlanır. Ön 
tasarımda; saptanan model tasarımları temel alınıp küçük değişikliklerle uygulanmak üzere 
alternatif model tasarımları yapılır. Hazırlanan alternatif model tasarımları maliyet analizleri 
çıkarılır. En uygun olan model tasarımları saptanır. 
Model tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler; 
¾ Teknik çizim silüeti seçilir, seçilen konuya göre çizime başlanır. 
¾ 0.5, 0.7, 0.9 uçlu kalemler kullanılmalıdır( 0.5 silüet, 0.7 spor dikişler, kuplar, 
pensler, kesikler v.b, 0.9 dış hatlar) 
¾ Çizilen moda fıgürünün ön ortası işaretlenmelidir. 
¾ Model önden açıksa kapanma payları işaretlenir. 
¾ Bel boyu ve etek boyu işaretlenir. 
¾ Düğme ve ilik yerleri işaretlenir, kup ve pensler çok ince olarak çizilir. 
¾ Yakanın boyun çevresini sarmasına özen gosterilir. 
¾ Yaka, cep ve kol kapağı vb yerlerde üstten çekilen makine dikişi varsa ince uçlu 
kalemle çizilerek ya da noktalanarak belirtilmelidir. 
¾ Büzgülü, pilili, kloş vb etek düşüşleri doğru çizilmelidir. 
¾ Kruvaze kapanışlarda ilik ve düğme yerlerine dikkat edilmelidir. 
¾ Bel ve etek ucu çizgisi figürün hareket yönüne paralel çizilmelidir. 
¾ İlik, yelek, kapaklı, körüklü gibi cepler doğru çizilmelidir. 
¾ Çeşitli yaka ve kol kapakları modelleri; volan, fırfır, büzgü çalışmaları, fiyonk, 
kravat ve kuşak bağları doğru çizilmelidir. 34
 
 Kalıp Tasarımı
Alternatifli model tasarımında saptanan modellerin fonksiyonelliği, biçimi ve üretim 
teknikleri göz önünde bulundurularak kalıpları hazırlanır. Hazırlanan kalıpların benzer 
kumaştan ve gerçek kumaştan olmak üzere en az üç kez eleştirel bir yaklaşımla örnek 
dikimleri yapılır. Bunun sonucunda giysinin üretim kriterleri belirlenir. Bu belirlemelere 
bağlı olarak giysinin çalışma çizimleri hazırlanır. 
Kalıp aşaması üzerinde bu kadar önemle durulması, giysinin tüketici boyutları ile 
uygunluğunun maksimum düzeyde sağlanması içindir. 
 
KALIP ANALİZ FORMU PROJE 
TASARIM NU :1 
TASARIMCI : EDA KARTAL TARİH:28.05.2005 
KALIP 
NU
KALIP ADI KESİLECEK
MİKTAR
KESİLECEK
MALZEME TEKNİK ÇİZİM 
1 Ön beden 
2 adet 
2 adet 
2 adet
Kumaş
S.Kumaş
Tela 
 2 Ön Yan Parça 2 adet 
 2 adet 
 2 adet 
Kumaş
S.Kumaş
Tela 
Şekil 2.9:.Kalıp analiz formu 41
KALIP ANALİZ FORMU TASARIM NU:
TASARIMCI: TARİH: 
KALIP 
NUO KALIP ADI KESİLECEK
MİKTAR
KESİLECEK
MALZEME TEKNİK ÇİZİM 
 3 Arka Beden 2 adet 
2 adet 
Kumaş
S.Kumaş
4 Arka Yan Parça 2 adet 
2 adet 
Kumaş
S.Kumaş
Şekil 2.10: Kalıp analiz formu 42
KALIP ANALİZ FORMU TASARIM NU:1
TASARIMCI: EDA KARTAL TARİH:28.05.2005 
KALIP NU 
KALIP ADI
KESİLECEK MİKTAR
KESİLECEK MALZEME
TEKNİK ÇİZİM 
 5 Kol üst parça 2 adet Kumaş
S.Kumaş
 6 Kol alt parça 2 adet 
2 adet 
2 adet 
Kumaş
S.Kumaş
Tela 
 7 Yaka 2 adet 
1 adet 
Kumaş
Tela 
 
KALIP ANALİZ FORMU TASARIM NU :1
TASARIMCI: EDA KARTAL TARİH: 28.05.2005 
KALIP NU
KALIP ADI
KESİLECEK MİKTAR
KESİLECEK MALZEME TEKNİK ÇİZİM 
 8 Ön Etek 1 adet 
1 adet 
1 adet 
Kumaş
O.kumaş
Astar 
9 Arka Etek 2 adet 
Kumaş
O.Kumaş
Astar 
 10 Ön Etek Pervazı 1 adet Kumaş
 11 Arka Etek 
Pervazı
2 adet Kumaş
 
 Üretim 
Üretim aşamasında kalıp tasarımından gelen ayrıntılı tasarım ve dökümanlar 
doğrultusunda ön üretim yapılır. Ön üretim sonucunda feed back/dönüt/geri besleme bilgileri 
elde edilir. Elde edilen dönütler üretim için ve pazar için olmak üzere yeniden değerlendirilir 
ve üretime başlanır. 
Giysi tasarım sürecinin özünde bu çalışmaları gerçekleştiren insanlar ve tüketiciler 
arasında; tasarım girdi ve çıktıları arasında görüş birliği sağlamak amacı vardır. 
2.2.Giysi Tasarımı
2.2.1. Hikâye Panosu 
Araştırma sonucunda tasarımcıyı etkileyen tüm verilerin biraraya toplandığı tablodur. 
Hikâye panosunda, uluslararası moda eğilimlerini yansıtan giysi formları, renk eğilimleri, 
araştırma ve konuya dayalı ürüne yönelik kumaş örnekleri, yardımcı malzemeler, dikim 
teknikleri, süsleme tekniklerini yansıtan örneklerle, iplik ve her türlü obje ve üç boyutlu 
malzeme kullanılabilir. 
Hikaye panosu tasarımcının yaratım kaynağı, araştırmalarının sanatsal olarak biraraya 
getirildiği tablodur. Tasarımcı hikaye panosuna yoğunlaşarak modellerini üretecektir. 
Hikaye panoları tek başına yapıldığı gibi renk ve kumaş panoları ile birlikte de yapılır. 
Burada en önemli husus; tasarım yapılan giysinin esin kaynağının (temasının) doğru olarak 
vurgulanmasıdır. Panoda tasarımı yapılan giysinin; 
¾ Kullanılacağı ortam, 
¾ Hazırlanan sezon, 
¾ Etkilendiği model, düşünce, duygu vb 
¾ Esinlendiği renk ve kumaşlar, 
¾ Olası süsleme araç gereçleri, düğme, bant, fermuar, bant, dantel, 
¾ Tasarım yapılan giysinin üretiminde kullanılabilecek olan dikiş teknikleri, 
¾ Tasarımı yapılan giysinin üretiminde kullanılan olası makine ve teçhizat, 
¾ Tasarımı yapılan giysinin üretim akış bütünü ve bölümleri, 
¾ Çalışma çizimleri vb. bilgileri içeren çizim, 
¾ Kullanılacak aksesuar, resim gibi materyaller yer almalıdır. 
docplayer.biz.