Telefon: 0224 220 84 24

 

STİLİSTLİK

İNSAN FİGÜRÜ DETAYLARI

EL ÇİZİMLERİ

 

El Çizimi

El, insan vücudunun en çok hareket eden ve çok farklı pozisyonlar alan bir parçasıdır. Bu nedenle el çizimini yapmak çok kolay değildir. Bu karmaşık yapısından dolayı el çizimini geliştirmek için elin her pozisyondaki (el açıkken, kapalı iken, bir eşya tutarken, vb.) çizimlerini yapmak faydalı olacaktır. İnsan figürü çiziminde insan başı ölçü birimi olarak kullanıldığı gibi el de, çizim yaparken bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Elin orta parmaktan bileğe kadar uzunluğu ,başın alın başlangıcından çene bitimine kadardır.

 

Her insanın el ölçüleri farklılık gösterebilir.

Elin yandan görünüşünde başparmak büküm yeri, eli iki eşit parçaya böler.

 

Elinizi düz bir zemin üzerine koyduğunuzda, zeminden bileğin bitimine kadar ki mesafe dört parmak yüksekliğindedir.

 

Elin yan görünüşünde, geometriksel yapı ve başparmağın duruş şekli aşağıdaki gibidir. Çizim yaparken elin genel geometriksel görünüşü belirlenerek çizilmeli, daha sonra ayrıntılara (parmaklara) geçilmelidir.

 

Elin uzunluğu genişliğinin iki katıdır.

 

Parmakların başlangıç yerleri kavis oluşturacak şekilde hizalanmıştır.

 

Elin eklem yerleri kavis oluşturur. Başparmağın bitiş noktasından çizilen doğru, serçe parmağın ilk büküm yerinden geçer(e doğrusu).Serçe parmağın bitiş noktasından çizilen doğru, yüzük parmağının ikinci büküm yerinden geçer(d doğrusu). Yüzük parmağı işaret parmağından biraz daha kısa ve orta parmağın tırnak dibiyle aynı hizadadır(c doğrusu). Orta parmak elin yüksekliğinin yarısı kadardır ve elin açık pozisyonunda en uzun parmaktır(a doğrusu).

Elin iç kısmının çizimi aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Elin dış kısmının çizimi aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

 

Elin Anatomisi

Elin kemik yapısı derinin altından kolaylıkla görülebilir. Parmakların boğum noktaları birbirine dairesel çizgilerle birleştirilir.

Elin açık ya da kapalı pozisyonlarında boğum yerleri aynı kavisli çizgi üzerindedir.

 

Elin Farklı Pozisyonlardaki Çizimleri

Aşağıdaki resimlerdeki el çizimlerinde ellerin her biri bir eylem durumundadır.

 

Elin Geometrik Çizimi

Aşağıda aşamalı olarak el çizimi verilmiştir. Öncelikle elin geometrik formunun çizimi, karakteristik çizimi ve hacimlendirmesi gereklidir.

 

Değişik el pozisyonlarının geometrik yapıları düz ,eğri ve kırık çizgiler kullanılarak, her çizginin nereden başlayıp nerede biteceği, çizim yaparken kolaylık sağlaması açısından aşağıdaki örneklerle gösterilmiştir.

megep.meb.gov