Telefon: 0224 220 84 24

 

 
 
HAZIR GĐYĐM ÜRETĐMĐNDE ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEME VE ÖRNEK BĐR UYGULAMA
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ülkemiz endüstrisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. 
Sektörün ülkemizin dış satımları içindeki önemi giderek artış göstermektedir. Hazır giyim 
ürünlerinin kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri de ütü, kalite kontrol ve paketleme 
işlemleridir. Hazır giyim üretiminde ütülemenin özel bir önemi vardır. Bir giysi ne kadar 
düzgün dikilirse dikilsin, güzel görünmesini sağlayan ütü işlemleridir. 
Hazır giyim sanayi, çeşitli tekstil üretim faaliyetlerinin en son halkasını teşkil etmektedir. Bu 
sektör de kalite son derece önemlidir. Zira hazır giysilerin istenilen fiyatla satılabilmesi ancak 
tüketici isteklerinin karşılanması ile mümkün olabilir. Kalite deyince, bir ürünün ihtiyaca 
uygunluğu, iyi veya kötü oluşu akla gelir. Hazır giyim ürünlerinde kalite fiyat kadar önemli 
bir satış etkenidir. 
Hazır giyim sektöründe rasyonel çalışmanın ana prensiplerinden biri de paketleme 
(ambalajlama)dır. Paketleme bir yandan maliyeti, diğer yandan da satışı etkileyen bir 
unsurdur. Paketlemenin albenisi ve reklam fonksiyonu konteynırlara bile sıçramış
durumdadır. Kuşkusuz bu noktada paketlemenin form ve içeriği ile ilgili açıklamaların yanı 
sıra malların müşterilere hasarsız iletilmesi kaygısı da önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu 
konuda özellikle ihracat paketlemelerinde ISO standartlarına uyma zorunluluğu da 
bulunmaktadır. [1] BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
2. DENEYSEL VE TEORĐK ÇALIŞMA 
2. 1. HAZIR GĐYĐM ÜRETĐMĐNDE ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEME 
ĐŞLEMLERĐ
Hazır giyim üretiminde dikim işlemleri arasında ve dikim işlemleri tamamlandıktan sonra 
giysi türüne göre ütü ve pres işlemleri gerekmektedir. Genel olarak küçük parçaların 
hazırlanması sırasında uygulanan ütüleme işlemleri çoğu kez dikiş açma, yapıştırma ve 
düzgünleştirme amacıyla yapılan işlemlerdir. Bu işlemler ara ütüleme olarak bilinir. Dikim 
işleminin bazı aşamalarında büyük parçalara şekil verilmesi için ara presler kullanılır. Bitmiş
giysi üzerinde yapılan ütülemenin amacı ise giysiye biçim vermektir. Bu işlemler son ütü 
işlemleri adını alarak bölümler ve aşamalar halinde uygulanırlar. Ara ütü işlemlerinde 
elektrikli el ütüleri ve elle çalıştırılan bu harlı ütüler kullanılmaktadır. El ütüleri genellikle tek 
katlı küçük parçaların ve astarların ütülenmesinde kullanılır. Dikiş açma işlemlerinde ve kalın 
parçaların ütülenmesinde buharlı el ütüleri ile vakum çekişli ve ısıtmalı ütü masaları birlikte 
kullanılır. Bu masalar elektrik akımıyla ısıtılır. Böylelikle rutubetin masa üzerinden çabuk 
geçmesi sağlanır. Ayrıca ütüde soğutmayı sağlamak ve buharı emmek üzere masalar vakum 
tertibatı ile donatılmıştır.[2] 
Ütüleme, çok özel ütü-preslerin yapılmasına karşın malzemeye elle hareketin verildiği emek 
yoğun bir çalışmadır. Bu nedenlerle de kaliteyi ve maliyeti doğrudan etkiler. Kaliteyi 
arttırmak ve maliyeti azaltmak için iş yeri düzenlemesinin dikkatle yapılması gerekmektedir. 
Kalite kontrol, sadece üretim aşamasında değil, üretim öncesi ve sonrasında da yapılan ve 
işletmenin diğer bölümleriyle yakın ilişkisi olan bir fonksiyon olarak düşünülmelidir. Kısaca 
kalite kontrolü, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme 
organizasyonu içindeki çeşitli ünitelerde, kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi 
yolunda çabaların koordineli bir şekilde birleştirildiği bir sistemdir. 
Hazır Giyimde Kalite Kontrolünün Yararları: 
-Mamul ürün kalite düzeyinin yükselmesine, 
-Son kontrolde işlerin geri çevrilmemesine 
-Satış mağazalarında şikayetlerin azalmasına, 
-Firma prestijinin artmasına, 
-Dikişteki çalışmaların kolaylaşmasına, 
-Tamirlerinin azalmasına, 
-Personel moralinin yükselmesine ve dolayısıyla 
-Maliyetin düşmesine neden olur. 
2. 2. Hazır Giyim Sektöründe Paketleme de Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 
Hazır giyim sektöründe giysiler genelde belli bir üretim (kumaş seçimi, kalıp hazırlama, 
kesim, dikim, ütü, son işlemler, kalite kontrol) sürecinden geçtikten sonra paketleme ve 
sevkiyat bölümüne gelir. Burada giysiler durumlarına ve müşterinin (alıcı firmanın) isteğine 
göre katlanarak poşetlenir ve kolilere konularak sevkiyatı yapılır. Ya da askılara takılarak 
poşetlenir ve sevkiyatı da askı sistemindeki bir nakliye aracı ile yapılır. BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
Paketleme işleminin amacı, giysilerin bedenini, rengini, cinsini vb. özelliklerini belirlemek, 
düzgün ve net görünmesini sağlamak, giysilerin kirlenmesini ve yıpranmasını önlemek, 
gideceği yere sağlam ulaşmasını sağlamaktır. 
Paketleme işlemi yapılırken genellikle kullanılan malzemeler şunlardır: Katlama kartonu, kart 
etiket, ip, çengelli iğne, kılçık, sticker, askı, şeffaf kağıt, poşet, koli, koli bandı, çember (koli 
için), koli üstü bilgi kağıdıdır.[1] 
2.3. Hazır Giyim Sektöründe Paketlemede Dikkat Edilecek Noktalar 
Paketleme; bir malın taşınması, depolanması ya da satışa hazır hale getirilmesi işlemidir. 
Paketleme işlemi yapılırken müşterinin (siparişi veren alıcı firmanın ) vermiş olduğu siparişe 
göre mallar üretilir, paketlenir ve sevkiyatı (yüklemesi) yapılır.[1] 
Müşteri, malı üretici firmaya verirken istediği tüm detayları net bir şekilde yazılı olarak 
bildirir. Bu bir sipariş dökümüdür. Sipariş dökümündeki bulunan bilgiler mutlaka yazılı 
olmak zorundadır. Aksi takdirde üretim yanlış yönlendirilmiş olur ve bu da müşterinin 
hatasıdır. 
Üretici firmada almış olduğu sipariş dökümünü ve üretimde kendisinden kullanacağı 
malzemeler varsa bunları müşteriye onaylatmak zorundadır. Onay almayan bir malzeme 
kullanıldığında üretici firma hatalıdır. 
Müşteri tarafından üretici firmaya verilen sipariş dökümü şöyledir: 
Yapılacak olan malın kumaş bilgisi, renk bilgisi, beden bilgisi, etiket bilgisi, aksesuar bilgisi, 
ambalajlama şekli, yükleme şekli, malda dikiş tekniği, iplik kalınlıkları ve renkleri, ve özel 
istek varsa bunların belirtilmesidir. 
Hazır giyim ürünlerinin sevkiyatı sırasında herhangi bir sorun çıkmaması için paketleme 
yapılırken aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmelidir. 
- Kumaşların cinslerinin aynı olmasına, 
- Renklerin birbirleriyle aynı olmasına, 
- Bedenlerinin birbirleriyle aynı olmasına, 
- Đstenen ölçülerle ürünün aynı olmasına, 
- Ütüsünün düzgün olmasına, 
- Aksesuar olarak kullanılan malzemelerin doğru olarak kullanılmasına, 
- Kullanılan kart etiketlerin doğru olmasına, 
- Katlamanın düzgün şekilde olmasına 
- Katlama esnasında malın içinde ip, iğne vb. şeylerin kalmamasına, 
- Doğru poşetlerin kullanılmasına, 
- Asorti sayılarının doğru olmasına, 
- Dikiş tekniği ile kullanılan ipliğin uygunluğuna, 
- Koli üstü bilgi kağıdındaki bilgilerin doğru olmasına, 
- Koli poşet ölçülerinin, içine konacak malın ölçülerine uygun olmasına dikkat edilir. BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
2.4.Hazır Giyim Sektöründe Paketleme Sonucu Yapılan Yükleme 
Daha öncede belirtildiği gibi paketleme bir malın taşınması, depolanması ya da satışa hazır 
hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem yapılırken giysilerin durumları ve müşterinin vermiş
olduğu paketleme-yükleme detayları göz önünde bulundurulur. Üretici firma kendisine göre 
paketleme-yükleme yapamaz. Bunun için müşteri tarafından üretici firmaya malda istediği 
paketleme-yükleme detayları yazılı olarak verilmelidir. Üretici firmada bu bilgilere uymak 
zorundadır. Aksi halde mal müşteri tarafından kabul edilemez ve satış yapılamaz. 
Müşteri tarafından belirlenen paketleme ve yükleme detayında koli poşet ölçüleri, artikel, 
renk-beden numaraları, kullanılması gereken etiketler ve malın asortisi hakkında bilgiler 
bulunur. 
Paketleme işlemi yapılırken giysilerin durumları da göz önünde bulundurulur. Çünkü 
giysilerin durumlarına göre paketleme şeklide değişir. Örneğin; penye, t.shirt, elbise, 
pantolon, gömlek vb. katlanması mümkün olan giysiler verilen ölçülere göre katlanır. Gerekli 
etiketler basılır, poşetlenir, asortisine göre kolilere yerleştirilir ve ambalajlanır. Üzerine koli 
üstü bilgi kağıdı yapıştırılır. 
Ayrıca ceket, takım elbise, mont, kaban, pardesü, gelinlik, fantezi elbise vb. gibi katlanması 
mümkün olmayan giysiler ütülendikten sonra askılara takılarak, gerekli etiket ve stickerları 
ilave edildikten sonra giysilere uygun poşet ve ya kılıflara konulur. 
Bütün bu paketleme işlemleri yapıldıktan sonra katlanarak paketlenen ve kolilere konan 
mallar koliler halinde, katlanamayan ve askılara takılıp poşetlenen malların da askı 
sistemindeki nakliye araçlarıyla sevkiyatı yapılır.
Sevkiyatı yapılan mallar Avrupa ülkelerine gidiyorsa poşetlerin ve kolilerin üzerinde çevreci 
ve geri dönüşüm ibaresi bulunması gerekir (Şekil 1.) 
Şekil 1.Poşetlerin ve kolilerin üzerinde bulunması gereken geri dönüşüm ibaresi 
Paketlemede çevreyi korumak için önlem alındığında hem paketleme maliyetine hem de 
atıklardan tasarruf edilmesine yardımcı olunmaktadır. 
2.5. HAZIR GĐYĐM SEKTÖRÜNDE ÜRETĐLEN ÖRNEK BĐR ÜRÜNÜN ÜTÜ- 
KALĐTE KONTROL - PAKETLEMENMESĐ
Hazır giyim sektöründe giysiler; istenen ölçüler esas alınarak elde edilen kalıplardan seri 
halde ve provasız olarak üretilir. Daha sonra da müşterinin ölçülerine göre satılır. 
Bu çalışmada, bir hazır giyim işletmesinde atlet-tshırt üretimi süreci gözlemlenerek giysiye 
uygulanan ütü, kalite kontrol ve paketleme işlemleri sırası ile sunulmuştur. 
Üretimin istenilen kalitede olması için ütü, kalite kontrol ve paketleme işlemleri çok 
önemlidir. Bu bölümlerde eğitilmiş kişiler çalıştığı sürece iyi sonuç alınacağı bir gerçektir. BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
Hazır giyim sektöründe atlet-tshırt üretiminde dikim işlemlerinin arasında ve dikim işlemleri 
bittikten sonra ütü işlemleri gerekmektedir. Atlet-tshırt üretiminde arka beden parçalarının 
birleştirilmesi, arka yakaya karyoka, ön kol biye, arka yaka + kol biye, parça takma, 
birleştirme, karyokası, sağ omuz, yaka biye, sol omuz, yan çatma, kol kapama, yaka kapama, 
arka yaka önü, etek recme kullanılmaktadır. 
Atlet üretiminde dikim sonrası bitmiş ütüsü yapılırken, çok dikkat edilerek ütülenir. 
Ütüleme, ütü makinelerinin kullanılmasına rağmen giysiye elle hareket verildiğinden emekyoğun bir çalışmadır. Bu nedenlerle de kalite özelliklerini iki açıdan incelemek mümkündür. 
1- Dikim öncesinde ve dikim esnasında yapılan kalite kontrolleri: Kumaş ve yardımcı 
malzemenin kesilmesinden önce yapılan kalıp kontrolü, yardımcı malzemenin hatasız olarak 
kesilmesi, dikişte rahat bir çalışmayı sağlar. Kesimden gelen işlerin çıt yerleri, bütün kesim 
parçalarının tam olup olmadığı dağıtım masasında kontrol edilir. Dikiş kalitesi, dikişin 
sağlamlığı, düzgünlüğü ve görünüm özellikleriyle ilgilidir. 
Dikişte; 
-Dikiş genişliği, (5 dikiş/1 cm. gibi) 
-Makine iğnesinin kumaşın kalınlığına veya inceliğine göre değiştirilmesi, 
-Đpliğin renk ve kalınlık seçimi, 
-Kumaş ve yardımcı malzemenin ütüde ve yapıştırmada sıcaktan göreceği değişikliklerin 
önceden hesaplanması, 
-Belirli miktarlar da belli yerlere (omuz gibi) verilen bollukların hatasız olarak verilmesi, 
-Düğme, vb. diğer yardımcı malzemelerin doğru, düzgün ve sağlam bir şekilde dikilmesi, 
-Etiketlerin yerinde ve düzgün dikilmesi gerekir. Ütü kalitesi ise son kontrolde önemlidir. 
Eğer yetersiz ise tekrarlanabilir. 
Bir kalite kontrol sisteminin kurulmasını gerektiren kalite ise, işlem hataları ile ilgili kalitedir. 
Bu hatalar kesim, dikim, ütü ve pres işlemlerinde ortaya çıkabilir. Hataya yol açan olay, 
işlemlin yanlış uygulanması veya uygulama sırasında gerekli dikkatin gösterilmemiş
olmasıdır. Kesim kalıpları ve iş analizleri sonucu hazırlanan operasyon tanımları, işlemlerin 
nasıl yapılması gerektiğini, işlem süreleri ile birlikte açıklama ve çizimlerle gösterdiğinden 
firma kalite standartları olarak da kullanılabilir.
2- Đşlem hataları ve bunların yol açtığı görünüm hataları: Đşlem hatalarının nedenleri ve hangi 
aşamada ortaya çıkmış olabileceği, kalite kontrolcülerin tecrübe ve teknik bilgileriyle ortaya 
konabilir. Đşlem hataları saptandığında yapılacak ilk iş, hatanın değerlendirilmesidir. Hatalar; 
düzeltilebilen ve düzeltilemeyen olmak üzere iki türdür. 
Düzeltilebilir hataları olan bitmiş veya yarı bitmiş atlet-tshırtler bir tamir grubuna verilerek 
düzeltilebilir. Bu durumda ayrı bir onarım grubu gerekmektedir. Bu hem makinelerin, hem de 
belirli, bir işgücünün üretim kapasitesinin dışında tutulmasına yol açar. 
Düzeltilebilir hataları olan atlet-tshırtlerin düzeltilmesi için bir başka yol ise, atlet-tshırtteki 
hatanın oluştuğu işlem saptanır ve işlemin yapıldığı noktaya geri gönderilerek hata giderilir. 
Bu yöntem, hatanın yapıldığı işlemlerde üretimin yavaşlamasına ve birikim nedeniyle diğer 
işlemlerin aksamasına yol açabilir. BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
Düzeltilemeyen hatalar ise, hatalı ürün ambarına gönderilir. Daha sonra hatalı ürünler 
mümkünse indirimli fiyatlarla satılarak değerlendir. 
Bitmiş bir atlet-tshırtte hatalı ürün olarak ayrılmasını gerektiren ve düzeltilemeyen hatalar 
şunlardır: 
-Simetri hataları (özellikle yaka, omuz vb.) 
-Düzgün olmayan uzun dikişler, 
-Düzeltilme imkanı olmayan potlar, 
-Yapıştırılan telaların yüzey bozuklukları (kabarıklık, dönüklük vb.) 
-Ekoselerde, omuz ve yan dikişlerde karelerin tutması.(2cm boyutundaki karelerde 0,5cm’yi 
geçen kaymalar hata olarak kabul edilir.) 
-Çıkmayan lekeler, 
-Ütü yanıkları, 
-Yanlış montajlanmış parçalar (renk farkı olan parçalar) 
Günümüzde hazır giyim sektörlerinde uygulanan kalite kontrolü, hatalı ürün ihtimalinin 
azalması için kalite düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin korunması ile ilgili çalışmalar olup, 
kalite standartlarının saptanması, ölçülmesi ve uygulamada standartlara uyulması ile ilgili 
denetim ve önlem çalışmalarının tümüdür. 
3. BULGULAR 
3.1. Atlet-Tshirt Katlama Tekniği 
Hazır giyim sektöründe atlet-tshırt üretiminde kullanılan ütüleme şekli, katlama ve paketleme 
işlemlerinde büyük işletmelerde özellikle otomatik katlayıcılar kullanılmaktadır. Fakat henüz 
o aşamaya gelemeyen küçük işletmelerde ise, insan gücü kullanılarak elde katlanıp 
paketlenmektedir. Burada otomatik katlayıcılar kullanmaktaki en önemli amaç, görünümde 
kalite ve işgücünde verimlilik sağlamaktır. 
Hazır giyim işletmesinde atlet-tshırt üretim süreci gözlemlenerek, giysiye uygulanan dikim 
işlemi sırasında ve sonrasındaki ütüleme, resim 1’de verilmiştir.(Resim 1.a, 1.b, 1.c, 1.d.) 
Resim 1.a. Resim 1.b. Resim 1.c. Resim 1.d. 
Resim 1. Ürüne uygulanan dikim işlemi sırasında ve sonrasındaki ütüleme işlemi 
Ütüleme işlemi bitiminde ürünler kalite kontrol bölümüne gelir. Ürün üzerinde ölçülerin 
siparişte formundaki birimlere uygunluğuna dikkat edilir. Modele göre ölçüm yerleri 
belirlenen omuz, boy, kol oyuntusu, yaka açıklığı, yaka düşüklüğü, yaka genişliği ve beden 
genişliği gibi yerlerin ölçü kontrolü yapılır. Ürün üzerindeki aksesuar, etiketlerin numune ve 
siparişe uygunluğu kontrol edilir. Son olarak ta ürünün ön yüzü, arka yüzü ve iç kısmı da BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
kontrol edilir. Ürün üzerine kart etiketleri sticker (kılçık) tabancası ile takılır. ( Resim 2.a, 2.b,
2.c, 2.d, 2.e.) 
Resim 2.a. Resim 2.b. Resim 2.c. Resim 2.d. Resim 2.e. 
Resim 2. Dikim işlemi biten ürünlerin kalite kontrolü ve kart etiketlerinin takılarak bedenlere ayrılması(asorti)
Kalite kontrolden geçen ürünler, 25x40 cm ölçülerindeki katlama kartonu kullanılarak 
katlanan ürünler bedenlerine göre ayrılarak, kolilenmesi için raflara yerleştirilir. ( Resim 3.a, 
3.b, 3.c, 3.d, 3.e.) 
Resim 3.a. Resim 3.b. Resim 3.c. Resim 3.d. Resim 3.e. 
Resim 3.Ütüleme işlemi biten ürünlerin katlama teknikleri. 
Raflardan alınan ve gerekli kart etiketleri takılarak katlanmış ürünler, asorti sayılarına göre 
ürünlerin ön yüzleri üste gelecek şekilde kolilere iki sıra halinde yerleştirilir. Kolilerin üstü 
koli bandı kullanılarak kapatılır. Kolinin yan görünen yüzeyine koli üstü bilgi formu ve 
ürünün gönderileceği ülkenin bayrağı yapıştırılır. ( Ürün dışarıya ihraç edildiği ve siparişinde 
bu şekilde olduğu için) ( Resim 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e.) Ürün artık sevkiyata hazırdır. 
Resim 4.a. Resim 4.b. Resim 4.c. Resim 4.d. Resim 4.e. 
Resim 4. Katlama sonrası yapılan ürünlerin kolilere yerleştirilip paketleme aşamaları.BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
3. 2. Atlet-Tshırt Paketlemede Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri 
Günümüzde hazır giyim sektöründe çeşitli model ve renklerde üretilen Atlet-tshırt paketleme 
işlemi yapılırken kullanılan malzemeler ve özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
-Katlama Kartonu: Bu modelde katlama kartonu 25x40 cm ölçülerindedir. Fakat bu ölçüler 
firmalara, modele ve isteğe göre değişir. Katlama kartonu, sert beyaz kartondan hazırlanmıştır 
ve katlamanın düzgün olması, istenen ölçülerde olması ve katlandıktan sonra görüntünün net 
olması için kullanılır. 
-Firma Kart Etiketi: Buna reklam etiketi de denir ve Atlet-tshırt yaka etiketine takılır. 
Adından da anlaşılacağı gibi etiketin üzerinde malı üreten firmanın adı ve arması bulunur. 
Đnce kartondan yapılmış olan etiketin ön tarafında malı üreten firmanın arması, telefon 
numarası ve üretim yeri, arka tarafında ise gömleğin kalitesi, bedeni, fiyatı, kullanım 
talimatları, atlet-Tshırt üretimi yapılan adresi ve yine telefon numarası vardır. ( Şekil 2.a.- 
Şekil 2.b.) 
Şekil 2.a. Şekil 2.b. 
Şekil 2.a. Firma Kart Etiketinin ön yüzü 
Şekil 2.b. Firma kart etiketinin arka yüzü( ürünün gönderildiği ülkelere göre ait fiyatı, bedeni ve barkodu) 
- Poşet: 25x40 cm ölçülerindedir. Kapanma yeri kendinden yapışkanlıdır. Poşetin ölçüleri ve 
kapanma özelliği firmalara ve isteğe göre değişir. Bazı poşetlerde uluslar arası simgelerin 
anlamları, çevreci ve geri dönüşüm işaretleri bulunur. (Şekil 3.) 
Şekil 3. Uluslar arası ürünün gönderildiği ülkelere ait poşetle ilgili uyarı, çevreci ve geri dönüşüm işaretleri, BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
-Koli: 40x54x40 ölçülerinde kraft liner oluklu kartondan yapılmıştır. Kolinin ölçüsü 
müşterinin isteği ve asorti sayısına göre değişir. Kolinin üzerinde geri dönüşüm ve çevre 
ibaresi vardır. 
-Koli Bandı: Paketleme işlemi bittikten sonra, atlet-tshırt asortilerine göre kolilerin içine 
yerleştirilerek üzeri şeffaf yapışkan koli bandı yapıştırılarak tutturulur. Böylece koliler 
kapanmış olur. 
-Koli Üstü Bilgi Kağıdı: Kolinin içinde bulunan atlet-tshırtün cinsi, artikel numarası, renk 
numarası, bedeni ve giysiyi üreten firmanın adı ve uygulanan asorti yazılarak kolilerin üzerine 
yapıştırılır.(Şekil 4) 
Üretici Firma :………………
 Artikel (model) No :……………… 
 Renk (color) No :………………
 Beden ve :………………
 Asorti sayıları :………………
Şekil 4. Koli Üstü Bilgi Kağıdı 
3.3.Gömleğin Paketlenmesi ve Sevkiyatı
Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra atlet-tshırtlerin istenen asortiye göre kolileme işlemi 
yapılır. Örneğin; üretici firmanın atlet-tshırtte uyguladığı asorti şu şekildedir.(Tablo 1.) 
 XS S M L TOPLAM 
Pembe 4000 Adet 6000 Adet 6000 Adet 4000 Adet 20.000.000 Adet 
Tablo 1. Atlet-Tshırte Uygulanan Toplam Asorti Şekli 
Bu tabloya bakıldığında işletmenin pembe renkli 20.000.000 adet atlet-tshıt üreteceği 
görülmektedir. Đstenen bedenler belirtilmiştir. Đşletmede bedenlere göre bu asortiler 
uygulanarak paketlenir ve kolilerin üzerine etiketleri yapıştırılarak sevkiyatı yapılır. 
4.SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 
Hazır giyim ürünlerinin dış pazarlarda rekabet edebilmesi ve aranan niteliklerde olmasında 
ütü, kalite kontrol ve paketlemenin konuyla ilgili standartlara uyması son derece önemlidir. 
Paketleme ve sevkiyat işlemleri sırasında kullanılan plastik maddelerin uzun süre bozulmadığı 
için doğada gittikçe ağırlaşan çevre sorunlarına neden oldukları görülmüştür. Bu yüzden 
plastik maddelerin az kullanımı ve geri dönüşümüne önem verilmeli ve doğal malzemelerden 
ambalaj tasarımları yapılmalıdır. 
Üretilen giysilerdeki ütü, kaliteli görünüm ve ambalajın ürünü koruması yanında dayanıklılığı 
ve kolay açılıp kapanabilme özellikleri tüketicinin dikkatini çekerek, satın alma kararını 
büyük ölçüde etkilemektedir. BOZKURT, B., KARAYĐĞĐT, D., KICIROĞLU, B., OCAKOĞLU, N. 
10 
 Türkiye her türlü malın alıcı bulabildiği geniş bir iç pazara sahiptir. Üretim yaygın olarak 
atölyelerde gerçekleştirildiğinden kaliteye gereken önem verilmemektedir. Bu konuda ve 
dünyada hazır giyim sektöründe ütü, kalite kontrol ve paketleme hakkında paneller 
düzenlenerek sektör çalışanları ve yöneticileri bilinçlendirilmelidir. 
myo-os.duzce.edu