Telefon: 0224 220 84 24

flatör iplik numaralarının hesaplanması

 
İki veya daha fazla ipliğin katlanarak birbirine bükülmesiyle elde edilen ipliğe filatör iplik denir. Flatör iplik üretiminde amaç:
· İpliğin mukavemetini arttırmak
· Daha düzgün iplik elde etmek
· Muhtelif cins ve renkteki iplikleri birlikte bükerek istenilen nitelik ve görünümde iplik elde etmek.
· Tek kat iplikleri muhtelif gerginlik altında bulundurarak fantezi iplik oluşturmak.

Farklı yapıda ipliklerden oluşan çok katlı iplik
Flatör iplik numarası Z harfiyle ifade edilir. Uzunluk sistemine göre ipliklerin flatör numaralarını bulmak için aşağıdaki formüller kullanılır:

Z = N1x N2 Z= N1 x N2 x N3
N1+N2 (N1xN2)+(N2xN3)+(N1xN3)

Örnek1: N1:20nm, N2: 30 nm
Z=20x30= 600=12nm
20+30 50

Örnek2: N1:10nm ,N2: 20 nm ,N3:30nm
Z= 10 x 20 x 30 = 60=5,45nm
(10x20)+(20x30)+(10x30) 11
Aynı yapıda ipliklerden oluşan çok katlı iplik
Bükümlü iplik inceliğini gösterirken çarpı işaretinden sonraki sayı bükümlü ipliğin kaç adet tek kat ipliğin bir arada bükülmesiyle oluştuğunu belirtir.
Örneğin: 10tex x 3 ifadesi bükümlü ipliğin 3 adet tek kat 10 tex lik iplikten oluştuğu anlamına gelir.
150 dtex x 2 ifadesi bükümlü ipliğin 2 adet tek kat 150 dtex lik iplikten oluştuğu anlamına gelir.
Bükümlü ipliğin inceliğinin önüne eklenen sayı, bize bu ipliğin kaç adet tek kat iplikten meydana geldiğini ifade eder.Bu sayı ile verilen iplik numarasını çarparak bükümlü ipliğin esas inceliğini buluruz.:
10tex x 3= 30 tex
150dtex x 2= 300 dtex
Bu şekilde hesaplanan inceliğin tam doğru olduğu söylenemez ancak büküm oluşumu sırasında meydana gelen kısalmalar dikkate alınmaz.

Örnek1: Bir bükümlü iplik 3 tek kattan oluşuyor. Tek kat bükümsüz ipliğin 100m si 1.5 gr geliyorsa bükümlü ipliğin inceliği ne olmalıdır?
Hesaplamayla: 100m 1,5gr 1,5 x 1.000 = 15gr 15gr = 5tex
1000m xgr 100 3 kat

Formülle: tex= ağırlık x 1.000 = 1,5 x 1.000 = 15 15/3= 5tex bükümlü ipliğin numarası
Uzunluk 100
dokumatasarim.blogspot
 
1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.