Telefon: 0224 220 84 24

Dokuma desenini oluşturulması

 
DESEN_ÖRGÜ
İki iplik sisteminin birbiriyle kesişerek meydana getirdikleri şekillere desen veya örgü denir. Desenin oluşabilmesi için çözgü ipliklerinin oluşturulacak desene uygun olarak ağızlık oluşturması gerekir. Her atkı atımı için desene uygun ağızlık açma işlemi tekrarlanır. Bir dokuma örgüsünün enine ve boyuna yönde aynı biçimde tekrar eden en küçük birime örgü raporu denir.
Dokuma kumaşı oluşturan atkı ve çözgü bağlantılarının şematik olarak gösterildiği kareli kâğıda desen kâğıdı denir. Desen kâğıdı üzerinde her sütun bir çözgü ipliğini, her satır da bir atkı ipliğini ifade eder. Kareli desen kâğıdı üzerinde çözgüler soldan sağa, atkılar ise aşağıdan yukarıya doğru numaralandırılır. Buna göre her kare bir çözgü ipliği ile atkı ipliğinin kesişme noktasını simgeler. Bu noktada çözgü ve atkı ipliği iki farklı konumdadır. Birincisi, çözgünün üstte atkının altta, diğeri ise çözgünün altta atkının üstte olduğu konumdur.

Atkı ipliğinin çözgü ipliğinin üzerinde olduğu noktalar desen kâğıdında boş kare olarak bırakılır. Çözgü ipliğinin üstte atkı ipliğinin altta olduğu noktalar desen kâğıdında dolu kare olarak gösterilir.

dokumatasarim.blogspot

1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.