Telefon: 0224 220 84 24

Yarım (Soter) Raport Sistemi ve Özellikleri


Birim raport karesinin bir yöne doğru 1/2 oranında (atkı yönünde), diğer yöne doğru ise (çözgü yönünde) dik açı yapacak şekilde sıralanması ile oluşan raport sistemidir. Birraport karesi altı akstan meydana gelir. Düz raporttaki gibi dört köşe aksı, buna ilâve olarak da tam ortada iki aks daha vardır. Yani desen bir yönde düz raport sistemine uygun giderken
diğer yönde 1/2 kayarak kumaş üzerine yerleşir. Kayma birim raportun sağına ya da soluna doğru olabilir. Yarım raporttaki kayma atkı yönünde ya da çözgü yönünde olabileceği gibi sağa ya da sola doğru da olabilir. Şablonun boyu kumaşın enine baskı yapar. Üretim sürecinde şablonda enine soter olarak görülen çalışma kumaşın boyuna soter baskı yapar.


Şablonda boyuna soter olarak görülen çalışma kumaşın enine baskı yapar. Genellikle büyük hacimli desenlerde uygulanır. İşletmelerde sıkça tercih edilen raportlama tekniklerinde biridir. Bu rapor sistemi motif tekrarının daha aralıklı sıralanmasını sağlar.
Yarım raportun çoğaltılması

Yarım (Soter) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması


ØBirim raport ölçüleri belirlenir.
ØMilimetrik kâğıt yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Daha sonra raportun tam ortasından karşılıklı iki aks daha alınır. Toplamda altı adet aks alınmış olur. Önce karşılıklı kenarlardaki akslar üst üste getirilerek kontrol edilir. (A B aksları ile E F aksları üst üste getirilir.) Daha sonra desen bir yönde 1/2 oranında kayarak ilerleyeceğinden çapraz akslar üst üste getirilir. (A C ile D F - B D ile C E aksları üst üste getirilir.) Akslar oturtulurken dikkat edilmelidir. Yapılacak bir hata desende kaymalara neden olacaktır.

Aks düzeni

Ø Desende raport dışına taşan motiflerde düzenlemeler yapılır. Bu
düzenleme sırasında desenin karakterini bozmadan ilave motifler kullanılabildiği gibi çıkarmalar da yapılabilir. (Eğer hazır bir desen raportlanacak ise aynı düzenlemeler o desen için de yapılır.)


Ø Bu düzenleme yapılırken desenin genel yapısını bozmamaya dikkat edilmelidir. Yanlardan taşan motifler raport tekrarında enine doğru 1/2 oranında kayma olacağı dikkate alınarak doğru köşeye taşınmalıdır. A ile C aksları yanından taşan motif D ile F aksları arasına birine dik taşınacağı unutulmamalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra birim raport hazır duruma getirilir.


Birim raportu hazırlanmış yarım raport desen

Birim raportun 1/2 oranında kaydırılması

Ø Yarım raport çoğaltılırken birim raport 1/ 2 oranında kaydırılır.
Ø Boyuna doğru yapılan tekrarlarda ise tam raport uygulaması yapılır.
Birim raportun üste doğru çoğaltılması

 

ØRaport yana ve üste doğru istenildiği kadar ilavelerle çoğaltılır.
Birim raportun çoğaltılmış görüntüsü

tekstilokulu.net