Telefon: 0224 220 84 24

Diyagonal (Üslup) Raport Sistemi ve Özellikleri


Küçük alanlar içine dizilmesi gereken motiflerin kullanıldığı desenlerin
raportlanmasında kullanılan diyagonal raport, temelde soter raportun aynısıdır. Tek farkı bir yöne doğru kaymalar sadece 1/2 değil, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ve 1/7 oranlarında da yapılabilir.Aynı zamanda kayma raportun sağına ya da soluna doğru olabilir. Bu seçimler desenin yapısına göre tasarımı yapan kişi tarafından belirlenir.

Diyagonal raportun çoğaltılması

Diyagonal raportun çoğaltılması
Diyagonal raport tekdüze ve aynı biçimi koruyan bloke desenler için
uygun bir raport türüdür. Günümüzde düzensiz diyagonal raportlar da kullanılmaktadır. Bunlar tam olarakbölünmeyen sayı değerleriyle yapılır (Örneğin; 1/340, 1/520 gibi.)

Diyagonal (Üslup) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması
Ø Birim raport ölçüleri belirlenir.
Ø Çizim araç gereçleri yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Daha sonra raportun hangi oranda diyagonal olacağına göre ilave akslar çizilir. İlave akslar çizilirken desenin hangi tarafa doğru ve hangi oranda diyagonal kayacağı belirlenir. Bu orana göre ilave iki aks daha çizilir. Yarım raporttaki gibi toplam altı akstır, ancak kayma oranı farklıdır.
1/3 oranında birim raport

Ø Önce karşılıklı kenarlardaki akslar üst üste getirilerek kontrol edilir (A B aksları ile E F aksları ile üst üste getirilir.) Daha sonra desenin kayacağı orana göre çapraz akslar üst üste getirilir (A C ile D F - B D ile C E aksları). Akslardaki kaymalar raport tekrarında desende kaymalara neden olacağından doğru oturtulmalıdır.
Birim raport alanı içerisine desen çizilir. Desende raport dışına taşan motiflerde daha önceki raport çizimlerinde olduğu gibi uygun düzenlemeler yapılır. Yalnız diyagonal kayma oranına dikkat edilerek karşılığı gelecek köşelere kaydırmalar dikkatli biçimde yapılmalıdır.
Birim raportu hazırlanmış 1/3 oranında diyagonal desen

Ø Desen uygulanan oranda yana doğru kaydırılır.


Birim raportun enine doğru 1/3 oranında kaydırılması

 

Ø Daha sonra üste doğru tam raport gibi kaydırılır.


Birimin enine doğru 1/3 oranında enine ve boyuna tekrarı

1/3 oranındaki birim raportun çoğaltılması


ØRaport enine ve boyuna doğru istenildiği kadar çoğaltılabilir.
tekstilokulu.net