Telefon: 0224 220 84 24

 
Dekatür yünlü mamullerin terbiye dairesinde gördüğü en son işlemlerden birisidir. Dekatürde amaç kumaşı dikime hazır bir duruma getirmektir. Dekatürde;

1. Kumaşın boyutsal stabilitesini kazanacak şekilde fikse olması,

2. Kumaşın parlaklığının istenen yönde ayarlanması,

3. Kumaşın tutumunun istenen yönde ayarlanması,

4. Kumaşın daha önce gördüğü şardonlama, yatırma, presleme gibi işlemler sonucu kazandığı özelliklerin fikseedilmesi sağlanır.

Yün liflerinde makromoleküller arası bağların koparılmasının buhar veya sıcak suyla sağlanmasına ve bağların yeniden oluşması için gerekli soğutmanın da soğuk hava veya soğuk suyla yapılmasına göre iki ana tip dekatür vardır.

1. Kuru Dekatür: Kumaş içerisinden önce buhar sonra soğuk hava emilmektedir.

2. Yaş Dekatür: Kumaş içerisinden önce sıcak su sonra soğuk su emilmektedir.

texsite.info