Telefon: 0224 220 84 24

 

PAD-BATCH BOYAMA METODU 
 
Pad batch boyamanın tam anlamı emdirme soğuk bekletme metodudur. Buradan da anlaşılacağı gibi mamul önce boya flottesi ile emdirilir daha sonra da belirli bir süre bekletilerek fiksaj işlemi gerçekleştirilir. Pad batch boyamada dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler, flotte sıcaklığı, mamul geçiş hızı, mamul cinsi ve alınan flotte oranı (pick up değeri)dır. İşletme laboratuar arasındaki uyum için her faktörün tam olarak gözden geçirilmesi ve optimum koşulların sağlanması gerekmektedir.
 
Pad batch boyamanın laboratuar uygulaması
 
Öncelikle reçetedeki boyalar hassas terazide 0,01 hassasiyet ile tartılır. Boyalar tartıldıktan sonra yaklaşık 50oC sıcaklıktaki su ile iyice çözülür. 5 ml ıslatıcı eklenir. 48 Bé kostik-38 Bé silikat eklenir. Bundan sonra boya flottesi ile kimyasallar karıştırılır. Tam 250 ml olacak şekilde su ile tamamlanır. Daha sonra az bir miktar fulara, silindirler arasına dökülür. Bu dökülen miktar akıtılır, böylece silindirler arasında kalabilecek olan su da temizlenir. Daha sonra flottenin tamamı fulara boşaltılır ve kumaş olması gereken basınç ve hızda geçirilir. Dikkat edilecek bir diğer nokta da kumaşın hep çözgü yönünde kesilecek olmasıdır. Eğer bazen atkı bazen çözgü yönünde kesilirse renk farklarının olması kaçınılmazdır.
 
Boyanan kumaşlar hava almayacak şekilde poşetlenir. Bekletme süresi (16 veya 24 saat) boyanın cinsine göre değişir. Bekletme rolinglere sarılarak veya etüvde bekletilerek yapılır. Etüvde 70oC’de 1 saat bekler. Yalnızca işletmede boyanacak mallar rolinge sarılır, müşteriye çalışılan renkler etüvde bekletilir.
Bekletme süresi tamamlanınca soğuk durulama yapılır. Sonra renk atıncaya kadar kaynatılır ve soğuk durulama yapılarak kurutulur. Rengin OK olup olmadığı kontrol edilir.
 
Kullanılacak kimyasalların hesaplanması
 
Kullanılan kimyasal miktarları boya türüne ve miktarına göre değişir. Genel olarak levafix ve remazol boyalarda soda, kostik, üre ve ıslatıcı kullanılırken Ciba boyalarda üre kullanılmaz.
kimyaturk.net