Telefon: 0224 220 84 24

 

MAKİNENİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİNİ YAPMA
1. Baskı Sonrası Kalıpların Bakımı ve Temizliği
 
Baskı işlemi bittikten sonra kalıplar sökülür ve yıkama bölümüne götürülür. Her kalıp
tek tek tazyikli su yardımı ile temizlenir. İyice yıkandıktan sonra kurutma fırınında yaklaşık
olarak 2 dakika kadar bekletilir. Daha sonra bir sonraki kullanım zamanına kadar saklanacağı
raflara desen numarasına göre yerleştirilerek saklanır. Kalıplarda yırtık, delik, lak dökülmesi
ve benzeri bir sorun ile karşılaşılırsa tamir atölyesinde kalıbın tamiri gerçekleştirilir ve
tekrar kullanılacağı zamana kadar saklanır.
2. Raklelerin Bakımı ve Temizliği
 
Baskı işlemi bittikten sonra rakleler toplanır, tazyikli su yardımı ile temizlenir ve
sonra bir bez yardımı ile kurulanır. Bir sonraki kullanıma kadar saklanır. Eğer rakle ağzında
düzgünsüzlük oluşmuş ise tesviye işlemi yapılarak düzeltilir.
 
3. Blanketin Temizliği
Blanket, basılacak malzemeye esnek bir baskı zemini hazırlamak amacıyla kullanılan,
yaylanması iyi, absorbsiyonu düşük banttır. Film druck baskıda, kumaş direkt olarak blanket
üzerinde hareket eder. Film druck baskı makinelerinde kumaş, blanket giriş kısmında bir
yapıştırıcı ile yapıştırılır. Bir aplikatör ile direkt olarak blanket üzerine uygulanır. Makine
durdurulduğunda yapıştırıcı teknesi ve sıyırıcılar da temizlenmelidir. Baskı blanketinin
yüzeyinin korunması, sağlıklı baskılar için şarttır. Termoplast folye blanket yapıştırıcıları,
ısıtma ile blankete yapıştırılarak sürekli yapıştırıcı aktarma işini elimine etmektedir. Pahalı
olmalarına rağmen yapıştırıcı aktarımından doğacak hataları elimine etmesi, blanket
yüzeyindeki düzgünsüzlükleri örtmesi, 2-3 ay gibi uzun bir süre kullanılması, kumaşta
yapıştırıcı madde kalıntılarına yol açmaması nedeniyle avantajlıdır.
Blanketin su ile temizlenmesi
Blanket temizleme fırçaları
 
Blanket kesintili hareket eder. Duraklama esnasında şablonlar iner ve hareket eden
rakle, patı kumaşa geçirir. Daha sonra blanket bir raport boyu ilerler. Önceden keçeleşmiş
yünden yapılan baskı blanketleri bulunurken modern uygulamada çok katlı, yıkanabilir
blanketler kullanılmaktadır.
Blanket temizliği çok önemlidir. Blanket temiz olmadığı müddetçe baskı yapılan
kumaşın blankete yapışan yüzü kirlenecektir. Bu istenilen bir özellik değildir. Bu yüzden
blanket baskı süresince sürekli temizlenir. Blanket temizliği otomatik olarak yapılır. Yani her
makinenin kendine has bir temizlik sistemi vardır. Bu sistem blanketin alt kısmında
bulunmaktadır. Blanket hareket ettiği sürece temizlik işlemi gerçekleşecektir.
UYGULAMA FAALİYETİ
Makinenin bakım ve temizliğini yapınız.
İşlem Basamakları Öneriler
 Kalıpların bakımı ve temizliğini yapınız.
 Kalıpları tazyikli su ile veya makinede
yıkayınız.
 Kalıpların üzerinde baskı patı artığı
kalmamasına dikkat ediniz.
 Kalıpları bir bezle veya kurutma
dolabında kurutunuz.
 Kalıpta yırtılmalar açılmalar olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Kalıpları sert bir cisimle
temizlemeyiniz.
 Raklelerin bakımı ve temizliğini yapınız.  Rakleleri su ile yıkayınız.
 Bir bez yardımıyla kurulayınız ya da
kendi kendine kurumaya bırakınız.
 Rakle uçlarındaki bozulmaları kontrol
ediniz.
 Blanketin temizliğini yapınız.  Her baskı işleminden sonra blanketi
temizleyiniz.
 Eğer termoplast yapıştırıcı
kulanıyorsanız bozulmaları kontrol
ediniz.
 Baskı süresince blanketin temiz
olmasını sağlayınız.
megep.meb.gov
1
Tekstil Dershanesi Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.