Telefon: 0224 220 84 24

 

Örme
 
Örme; ilmek oluşturma işlemleri, iğne hareketleri ve besleme ipliği özelliklerine göre, atkılı ve çözgülü örme işlemleri olarak iki ana gruba ayrılır.
 
Atkılı Örme
 
Atkılı örme işlemi tek tek iğnelerin hareketi ile karakterize edilir ve bu işlemde ilmek oluşturma elemanları peşpeşe ardışık hareket yaparlar. Tüm iğneler bir tek besleme ipliği üzerinde işlem yaparlar.
 
Çözgülü Örme
 
Çözgülü örme işleminde de, kulierwirk ve kettenwirk olmak üzere, iki farklı ilmek oluşturma tekniği mevcuttur. Kulierwirk işleminde atkılı örmenin aksine iğneler hep beraber hareket ederler. İğnelere bir tek iplik beslenir. İpliğin, topluca hareket eden iğnelerden geçerken kopmaması için önceden hazırlanması gerekir.
 
Çözgülü örme işleminde, tüm iğneler birlikte hareket ettirilir. Her bir iğnenin kendi ipliği mevcuttur, yani çözgülü örme ipliklerin bir kılavuz kol tarafından beslendiği bir çözgü leventi gerektirir.
megep.meb.gov