MAKALELER

Dolgu Lifleri

Dolgu Lifleri

  Dolgu lifleri, yatak, giysi, döşeme malzemelerinde ve bazı özel malzemelerde kullanılmaktadır. Kullanım yerine  bağlı olarak, iyi bir dolgu liflerinden beklenilen özellikler her zaman aynı değildir. Do...

DEVAMINI OKU
Tarih: 22.06.2013 Cumartesi
Tekstil Boyacılığında Kullanılan Tuzların  Özellikleri ve Kullanım Amaçları

Tekstil Boyacılığında Kullanılan Tuzların Özellikleri ve Kullanım Amaçları

  Genelde asit ve baz reaksiyonları sonucunda oluşan bileşiklere tuz adı verilmektedir. Tuzlar oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Bu maddeler; suyun yumuşatılmasında, kışın yollardaki buzlanmanın gideri...

DEVAMINI OKU
Tarih: 20.06.2013 Perşembe
Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen  Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri,  Yara Örtüsü ve Doku İskelesi Olarak Kullanımları

Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin Đlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku İskelesi Olarak Kullanımları

  Nanoteknoloji, malzemelerin nanometre boyutlarında işlenerek pek çok farklı özellik kazanmalarını sağlamıştır.  Bu özellikler, malzemelerden yeni nano-ürünler üretimine izin vermiştir. Bu şekilde nanom...

DEVAMINI OKU
Tarih: 19.06.2013 Çarşamba
İçi Boş İplikler ve Üretim Yöntemleri

İçi Boş İplikler ve Üretim Yöntemleri

  Tekstil sektöründeki gelişmelere bağlı olarak üreticiler insanların konfor ve zevklerine uygun yeni ürün  arayışlarına girmişlerdir. Yeni ürünlerin elde edilebilmesi amacıyla değişik yapı ve özellikler...

DEVAMINI OKU
Tarih: 18.06.2013 Salı
Hazır Giyim İşletmelerinde Marka Taklitçiliğinin Đşletmeler Üzerine  Etkisi

Hazır Giyim İşletmelerinde Marka Taklitçiliğinin Đşletmeler Üzerine Etkisi

  Bir marka oluşturmak ve piyasada tutundurmak uzun, yorucu ve pahalı bir süreçtir. Uzun AR-GE dönemi,  piyasa araştırmaları, pahalı yatırımlar, tanıtımlar gerektirmektedir. Marka taklitçiliği ise markay...

DEVAMINI OKU
Tarih: 17.06.2013 Pazartesi
Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve  Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması

  Gelişen bilgisayar ve elektronik teknolojileri ile herhangi bir üretime dair veri toplamak oldukça kolay hale  gelmiştir. Bir dokuma makinesinden tüm atılan atkı, randıman, çözgü gerilimi, tezgâhın fii...

DEVAMINI OKU
Tarih: 16.06.2013 Pazar
Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü  Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

  Bu çalışmada; farklı parametrelerle özlü iplikler üretilmiş ve bu parametrelerin ipliklerin fiziksel özelliklerine  etkisinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ring...

DEVAMINI OKU
Tarih: 15.06.2013 Cumartesi
Kısa Ştapelli ipliklerde Hammaddenin ve Eğirme Metodunun Đplik  Tüylülüğüne Etkisi

Kısa Ştapelli ipliklerde Hammaddenin ve Eğirme Metodunun Đplik Tüylülüğüne Etkisi

  Đplik tüylülüğü genellikle istenilen bir özellik değildir. Eğirme sırasında ve daha sonraki işlemlerde probleme  neden olmaktadır. Đplik tüylülüğü hammadde özellikleri, makine ve işlem parametrelerinde...

DEVAMINI OKU
Tarih: 14.06.2013 Cuma
Powered & Designed ilknet